Sukces europejskiej misji NIK w Kosowie

Nowa wersja podręcznika audytu finansowego, podręcznik audytu zgodności, wytyczne sporządzania zaleceń pokontrolnych, internetowa baza zaleceń pokontrolnych oraz strategia komunikacji zewnętrznej wraz z planem operacyjnym - to te najbardziej wymierne efekty kończącego się właśnie unijnego projektu współpracy bliźniaczej pomiędzy Najwyższą Izba Kontroli a Najwyższym Urzędem Kontroli Kosowa. Projekt składał się z trzech komponentów dedykowanych audytowi finansowemu, skutecznemu wdrażaniu zaleceń pokontrolnych oraz komunikacji zewnętrznej. Większość misji zrealizowano podczas – i pomimo pandemii, w trybie zdalnym, co stanowiło spore wyzwanie organizacyjne dla obu stron. W ubiegłym tygodniu projekt podsumowali i uroczyście zamknęli Prezes NIK Marian Banaś oraz  Audytor Generalny Kosowa Besnik Osmani.

W zamykającej projekt Dalsze wzmacnianie wpływu wywieranego przez Najwyższy Urząd Kontroli Kosowa (ang. Further strengthening of Kosovo National Audit Office) konferencji w Prisztinie udział wzięli szefowie wszystkich trzech odpowiedzialnych za projekt instytucji: Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Audytor Generalny Kosowa Besnik Osmani oraz Zastępca Dyrektora ds. Współpracy w Biurze Unii Europejskiej w Prisztinie, Hillen Francke.

Przedstawiciele NIK i NOK Kosowa na spotkaniu podsumowującym misję NIK w Kosowie (opis grafiki poniżej)
Konferencja zamykająca Projekt współpracy bliźniaczej z NOK Kosowa. Od lewej: Kierownik Projektu – Zastępca Audytora Generalnego Kosowa Ilir Salihu, Zastępca Szefa Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Prisztinie Hillen Francke, Audytor Generalny NOK Kosowa Besnik Osmani, Prezes NIK Marian Banaś

Audytor Generalny złożył na ręce Prezesa NIK podziękowania za profesjonalną, przyjacielską i owocną współpracę w czasie realizacji projektu. Podkreślił, że choć większość działań projektu odbyła się w czasie pandemii, to udało się zrealizować zamierzone cele. Audytor Generalny zaznaczył, że nadrzędnym zadaniem jego urzędu jest rzetelne informowanie parlamentu, rządu i obywateli o stanie finansów państwa i sposobie zarządzania środkami publicznymi przez organy administracji publicznej – i że osiągnięcia projektu pozytywnie przekładają się na to, jak kosowski Najwyższy Urząd Kontroli realizuje te właśnie zadania.

Prezes NIK podziękował pracownikom Najwyższego Urzędu Kontroli Kosowa, a także swoim współpracownikom z NIK za doskonałą współpracę  i wyraził satysfakcję z tego, że projekt przyczynił się do poprawy jakości kontroli w Kosowie oraz do lepszej realizacji formułowanych przez kosowskich kontrolerów zaleceń. – Jestem dumny, że NIK zrealizowała ten projekt. Nasze kraje mają podobną historię i doświadczenia. Chciałbym podziękować Audytorowi Generalnemu Republiki Kosowa panu Besnikowi Osmaniemu za jego wizję i odwagę. Pan Osmani jest odpowiedzialnym liderem, który rozumie znaczenie współpracy międzynarodowej – mówił Prezes Banaś.

Prezes NIK Marian Banaś, Audytor Generalny NOK Kosowa Besnik Osmani wymieniają uścisk dłoni.
Prezes NIK Marian Banaś, Audytor Generalny NOK Kosowa Besnik Osmani

Zastępca Dyrektora ds. Współpracy w Biurze UE w Prisztinie Hillen Francke  podkreśliła z kolei, że cieszy się, iż Unia Europejska sfinansowana projekt, który przyniósł tak wymierne rezultaty. – Naprawdę cieszę się z wyników projektu współpracy bliźniaczej pomiędzy kosowskim Najwyższym Urzędem Kontroli a polską Najwyższą Izbą Kontroli. To już siódmy projekt, który realizujemy na rzecz kosowskiego NOK – a to dlatego, że rola NOK jest tak ważna, jeśli chodzi o zarządzanie środkami publicznymi i przejrzystość tego procesu – powiedziała Francke.

Rozpoczęty w sierpniu 2019 roku projekt Dalsze wzmacnianie wpływu wywieranego przez Najwyższy Urząd Kontroli Kosowa składał się z trzech komponentów dedykowanych audytowi finansowemu, skutecznemu wdrażaniu zaleceń pokontrolnych oraz komunikacji zewnętrznej. Większość projektu została zrealizowana w czasie pandemii, w trybie zdalnym, co stanowiło spore wyzwanie organizacyjne dla obu stron. W projekcie wzięli udział eksperci z Polski i Portugalii, którzy przepracowali w Kosowie w sumie ponad 400 osobodni w trakcie ok. 30 misji.

W czasie projektu eksperci obu NOK opracowali wspólnie między innymi:

  • kolejną wersję podręcznika audytu finansowego,
  • podręcznik audytu zgodności,
  • dogłębną analizę przyczyn niedostatecznego stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych w Kosowie,
  • wytyczne sporządzania zaleceń pokontrolnych,
  • internetową bazę danych zaleceń pokontrolnych oraz strategię komunikacji zewnętrznej wraz z planem operacyjnym.

Przeprowadzono liczne szkolenia w zakresie audytu finansowego, audytu systemów informatycznych, audytu zgodności oraz opracowywania zaleceń pokontrolnych. Przeprowadzono pięć kontroli pilotażowych, z czego trzy były audytami sprawozdań finansowych, a dwie były kontrolami systemów informatycznych. Opracowano materiały informacyjne dla interesariuszy zewnętrznych oraz klip wideo promujący misję kosowskiego NOK.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
10 czerwca 2021 10:47
Data publikacji:
10 czerwca 2021 11:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
14 czerwca 2021 14:41
Ostatnio zmieniał/a:
Marta Połczyńska
Prezes NIK Marian Banaś, Audytor Generalny NOK Kosowa Besnik Osmani wymieniają uścisk dłoni, obok zdjęcie ze spotkania podsumowującego misję NIK w Kosowie

Przeczytaj treść ponownie