Sukces NIK – do budżetu wracają miliony

Po przeprowadzonej w 2016 r. kontroli realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa (P/16/014) Izba negatywnie oceniła sposób rozliczenia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (Beneficjent) oraz Instytut Nafty i Gazu w Krakowie Państwowy Instytut Badawczym (Instytucja Wdrażająca) unijnego dofinansowania na zakup gruntów pod budowę jednej ze stacji elektroenergetycznych. Przyjęta w rozliczeniu cena rynkowa zakupionych gruntów była wyższa od wynikającej z wyceny (aktualnej na moment zakupu), co spowodowało zawyżenie dofinansowania o prawie 2,4 mln złotych. NIK wnioskowała do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie o podjęcie, zgodnie z art. 207 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, działań zmierzających do zwrotu przez PSE kwoty refundacji pobranej w nadmiernej wysokości,  wraz z  odsetkami.

- Z satysfakcją przyjmuję potwierdzenie realizacji wniosku pokontrolnego NIK. Świadczy to o trafności ustaleń kontroli i skrupulatności kontrolerów badających legalne aspekty wydatkowania środków publicznych przez spółkę, która była ich beneficjentem - mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Instytut Nafty I Gazu w Krakowie w lutym 2019 r. poinformował NIK, że Beneficjent (PSE) dokonał w dniu 25 stycznia 2019 r. zwrotu kwoty 2 384 182,32 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 444 321,00 zł na właściwe rachunki bankowe wskutek wydania ostatecznej decyzji o zwrocie środków przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej.

NIK o realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa >>

 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
13 lutego 2019 15:33
Data publikacji:
14 lutego 2019 07:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
14 lutego 2019 07:39
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Słupy elektryczne © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie