Święto Niepodległości - 11 listopada

Jeszcze w przededniu 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli złożyło wieńce pod tablicą Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego, który powołał do życia Najwyższą Izbę Kontroli Państwa oraz pod popiersiem pierwszego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwa, Józefa Higersbergera.

Kierownictwo NIK składa wieniec pod tablicπ Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego   Kierownictwo NIK składa wieniec pod popiersiem pierwszego prezesa Izby, Józefa Higersbergera

Najwyższa Izba Kontroli Państwa - jak pierwotnie brzmiała jej nazwa - została utworzona na mocy dekretu z 7 lutego 1919 roku. Dekret podpisał Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, główny twórca Niepodległej. Minister mec. Józef Higersberger został mianowany pierwszym Prezesem nowo utworzonego organu i pełnił tą funkcję do śmierci w maju 1921 roku. W tym czasie aktywnie uczestniczył w przygotowaniu Ustawy o Kontroli Państwowej.

Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada - rozpoczęły się od złożenia wieńca przy grobie śp. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego oraz porannej Mszy św. za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich z udziałem najwyższych władz RP, samorządowców i kombatantów. W podziemiach tej świątyni znajduje się Panteon Wielkich Polaków, gdzie pochowani są m.in. ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

W samo południe prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w Uroczystej Odprawie Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Uroczysta Odprawa Wart stanowi najbardziej podniosły moment corocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Gromadzi zawsze przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, organizacji kombatanckich, służb mundurowych oraz tłumy obywateli: mieszkańców Warszawy i turystów. W imieniu wszystkich pracowników Izby prezes NIK złożył wieniec, upamiętniający poległych w walce o Niepodległość.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na placu przed Grobem Nienanego Żołnierza  Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski składa wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza

W godzinach popołudniowych prezes Krzysztof Kwiatkowski, wraz z przedstawicielami organów Państwa i władz samorządowych oraz organizacji kombatanckich i pozarządowych, wziął także udział w uroczystym spotkaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Pałacu Prezydenckim.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 listopada 2017 09:12
Data publikacji:
11 listopada 2017 09:12
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
13 listopada 2017 09:38
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Napis 11 listopada, w około zdjęcia z obchodów i wstęgi w kolorze flagi

Przeczytaj treść ponownie