Szansa na poprawę komunikacji w EUROSAI?

Podczas spotkania zaproszeni eksperci ds. komunikacji i współpracy międzynarodowej przedstawili propozycje w zakresie poprawy komunikacji w EUROSAI. Uczestnicy zdefiniowali grupy wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców EUROSAI, a następnie rozmawiali o wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych (takich jak: strona internetowa, newsletter, magazyn, blog, vlog, media społecznościowe, w tym: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) przez ich macierzyste instytucje.

Uczestnicy spotkania przy pracy

Członkowie grupy fokusowej dzielili się doświadczeniami  w zakresie prowadzenia stron internetowych. Tłumaczyli jak ważne jest systematyczne aktualizowanie ich zawartości, dostosowanie przekazu do odbiorców, z naciskiem na informacje graficzne. Polska NIK miała się czym pochwalić na spotkaniu w Rydze. Codzienne publikowanie informacji na stronie internetowej, regularna aktywność w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter), transmisje na żywo z paneli eksperckich (np. o smogu czy o problemach branży drogowej), infografiki w raportach z kontroli i komunikatach, pliki dźwiękowe, filmy video oraz zdjęcia - to główne atuty NIK.

Jednym z głównych celów spotkania było stworzenie projektu nowej strony internetowej EUROSAI, którą najwyższy organ kontroli Łotwy miał przedstawić w Sekretariacie EUROSAI. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że strona EUROSAI wymaga reorganizacji i unowocześnienia: menu powinno być prostsze, bardziej intuicyjne i czytelne, a układ graficzny bardziej atrakcyjny, oparty na informacjach graficznych. Strona EUROSAI powinna być dostępna w wersji mobilnej: wg Google Analytics prawie 22% osób odwiedzających stronę EUROSAI korzysta z urządzeń mobilnych. Niezbędne jest też przystosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Część uczestników spotkania proponowała odejście od Magazynu EUROSAI jako przestarzałej formy komunikacji i zamienienie go np. na ukazujące się 3-4 razy do roku artykuły (przetłumaczona wersja byłaby rozsyłana do wszystkich członków EUROSAI). Podkreślano też konieczność aktywności EUROSAI w mediach społecznościowych.

Uczestnicy spotkania na pamiątkowym zdjęciu

W ramach przygotowania do spotkania w Rydze NOK Łotwy rozesłał do zaproszonych przedstawicieli europejskich ankiety nt. komunikacji w EUROSAI. Ponadto gospodarze spotkania opracowali analizę SWOT, która miała pokazać mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia komunikacji w EUROSAI. Eksperci jeszcze przed spotkaniem przesłali swoje komentarze do tej analizy. Wnioski z wypełnionych ankiet oraz z analizy SWOT będą służyły jako baza do opracowania strategii komunikacyjnej EUROSAI.

EUROSAI jest organizacją europejskich najwyższych organów kontroli. Usprawnia współpracę pomiędzy swoimi członkami, w celu wzmocnienia kontroli sektora publicznego i zarządzania finansami publicznymi w regionie, przez co wspiera swoich członków w realizacji ich mandatów. Zrzesza obecnie 50 członków, w tym Najwyższe Organy Kontroli (NOK) z 49 krajów oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. EUROSAI wspiera międzynarodowe kontrole równoległe, ujednolica metodykę kontroli, koordynuje współpracę z instytucjami międzynarodowymi oraz prowadzi działalność szkoleniową. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski pełni funkcję wiceprzewodniczącego EUROSAI.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 stycznia 2019 00:41
Data publikacji:
07 stycznia 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
07 stycznia 2019 01:20
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo EUROSAI w tle różne ikony i wykresy © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie