Szefowie europejskich NOK na zebraniu Komitetu Kontaktowego

Od czasu kryzysu gospodarczego i finansowego w 2008 r. współpraca w ramach Komitetu Kontaktowego  ma coraz większe znaczenie dla najwyższych organów kontroli.  Nowe i planowane rozwiązania proponowane w obszarze zarządzania gospodarczego w UE w coraz większym stopniu nawiązują do kontroli publicznej i mają często bezpośrednie przełożenie na działalność kontrolną NOK.

Podczas tegorocznego spotkania szefowie europejskich instytucji kontroli będą rozmawiali m.in. o roli i zadaniach NOK w kontekście nowego podejścia do zarządzania gospodarczego w UE oraz o działaniach mających na celu ulepszenie unijnej rozliczalności. Podczas seminarium poświęconemu nowemu zarządzaniu gospodarczemu w UE, NIK przedstawi wyniki kontroli rzetelności danych dot. deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz długu publicznego.

Delegacji NIK przewodniczy Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Izby. W zebraniu Komitetu Kontaktowego uczestniczą ponadto: Wojciech Misiąg, wiceprezes NIK; Jacek Jezierski, radca Prezesa NIK oraz Jacek Mazur, radca Prezesa NIK.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
10 października 2013 14:58
Data publikacji:
10 października 2013 14:58
Wprowadził/a:
Magdalena Czerniak-Kowalska
Data ostatniej zmiany:
10 października 2013 15:50
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Szefowie europejskich NOK na zebraniu Komitetu Kontaktowego © vkontrole.lt

Przeczytaj treść ponownie