Szefowie najwyższych organów kontroli o wyzwaniach stojących przed instytucjami publicznymi w Europie

Prezesi najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej spotkali się w Luksemburgu, by debatować w jakim stopniu wyzwania przed jakimi obecnie stoją instytucje publiczne dotyczą najwyższych organów kontroli. Jednym z problemów Europy pozostaje kryzys zaufania publicznego. Szefowie najwyższych organów kontroli dyskutowali o działaniach, które mogłyby podjąć ich instytucje, aby efektywnie włączyć się w proces odbudowania dobrych relacji. Podczas spotkania omówiono m.in różne sposoby prezentowania wyników kontroli, które mogłyby usprawnić komunikację z opinią publiczną i partnerami zewnętrznymi.

Szefowie najwyższych organów kontroli na spotkaniu w Luksemburgu

Szef NIK przekonywał, że Izba zwracając uwagę w kontrolach na poważne problemy, które są przyczynami frustracji społecznych, buduje zaufanie do organu kontroli. - Tylko obejmując kontrolami obszary i rodzaje działalności, które są ważne dla obywateli, zdołamy przekonać opinię publiczną, że nasze kontrole są prowadzone w ich imieniu, że organy kontroli to nie jakieś wyobcowane instytucje, będące częścią biurokratycznej machiny, lecz instytucje, które działają na rzecz każdego obywatela - dodał Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

Dlatego NIK kontroluje sprawy bliskie społeczeństwu, w tym m.in. jak funkcjonuje w Polsce rynek leków i suplementów diety, ile czasu obywatele czekają w kolejce do lekarza specjalisty, jak w Polsce walczy się ze smogiem i dlaczego polskie drogi są jednymi z najmniej bezpiecznych w Europie.

Polska delegacja z na spotkaniu Komitetu Kontaktowego Szefów NOK UE w Luksemburgu

Od kilku lat najwyższe organy kontroli (NOK) mają możliwość prezentowania swoich ustaleń i wniosków z audytów podczas zebrań Komitetu Kontaktowego. Grupy robocze i zadaniowe  prezentują rezultaty swoich działań. Najwyższa Izba Kontroli, która może się pochwalić ponad stu raportami związanymi z wdrażaniem prawa unijnego w ciągu ostatnich czterech lat, przedstawiła podczas tegorocznego zebrania Komitetu wybrane kontrole z tego obszaru.

W Luksemburgu omówiono i rozpatrzono także działania Komitetu Kontaktowego, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku, a były realizowane przez m.in. sieć współpracy ds. kontroli polityki fiskalnej, sieć współpracy ds. strategii Europa 2020, grupę roboczą ds. funduszy strukturalnych czy grupy zadaniowe ds. europejskiej unii bankowej i ds. europejskich standardów rachunkowości sektora publicznego (ESRSP).

Kolejne zebranie Komitetu odbędzie się w październiku 2018 r. w Zagrzebiu. Do tego czasu przewodniczącym Komitetu będzie Kontroler Generalny Chorwacji.

Mapa Europy z oznaczonymi państwami członkowskimi ETOKomitet Kontaktowy (KK) jest zgromadzeniem szefów najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), którzy spotykają się raz do roku, aby wymienić wiedzę i doświadczenia z zakresu kontroli środków UE. Działalność Komitetu Kontaktowego wspomagana jest przez stałych przedstawicieli poszczególnych instytucji (tzw. Łączników), którzy przygotowują tematy będące przedmiotem pracy Komitetu oraz utrzymują ze sobą stały kontakt roboczy w sprawach istotnych dla Komitetu. 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 października 2017 11:16
Data publikacji:
12 października 2017 11:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
13 października 2017 11:01
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Szefowie najwyższych organów kontroli na spotkaniu w Luksemburgu © ETO

Przeczytaj treść ponownie