Szerokiej drogi, płynniejszego ruchu

Zatory drogowe to przede wszystkim wyższe koszty zużytego paliwa, a co za tym idzie większe zanieczyszczenie środowiska no i stracony czas. Niekiedy tylko przez złą organizację prac drogowych podróż wydłuża się nawet o kilkadziesiąt minut. W ocenie NIK, podejmowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działania na rzecz ograniczenia zatorów na drogach krajowych były niewystarczające (NIK o przeciwdziałaniu zatorom na drogach krajowych).

Przed majówką i przewidywanym dużym ruchem na drogach GDDKiA rozpoczęła akcję informacyjną o tym jak kierowcy powinni się zachować, by ruch był możliwie najpłynniejszy. Przede wszystkim zwraca uwagę na elektroniczne tablice znajdujące się nad drogami. Tam będzie można znaleźć najbardziej aktualne informacje dotyczące ewentualnych utrudnień na danych drogach. Przypomina też o zachowaniu bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu, tworzeniu korytarzy życia dla samochodów ratunkowych i niezajmowaniu bez potrzeby pasa awaryjnego. Jednocześnie Dyrekcja zapewnia, że na bieżąco monitoruje ruch na drogach i deklaruje reakcje na ewentualne kłopoty z płynnością ruchu.

 Działania podjęte przez Dyrekcję są m.in. efektem dwóch raportów NIK. W pierwszym NIK stwierdziła, że hałas pojazdów jest uciążliwy dla ludzi mieszkających w pobliżu autostrady. Po spotkaniu prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego z wicemarszałkiem województwa łódzkiego, przedstawicielem GDDKiA, łódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i samorządowcami gmin leżących przy autostradowej obwodnicy Łodzi rzecznik Dyrekcji zadeklarował budowę dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem na A1 i S8.

Akcja informacyjna GDDKiA przed szczytem wyjazdów na majówkę to efekt drugiego raportu NIK dotyczącego niewystarczających działań Dyrekcji w sprawie zatorów na drogach.  NIK stwierdziła m. in., że regionalne dyrekcje nie respektowały wytycznych Dyrektora Generalnego co do pory zlecanych prac drogowych, tj. koszenia trawy, montażu barier energochłonnych i naprawy odwodnienia. W Polsce nie funkcjonuje też sprawny system zarządzania ruchem a pojedyncze elementy systemu zainstalowane na 9 odcinkach dróg krajowych, nie pomagają skutecznie monitorować ruchu drogowego. Elektroniczne tablice były słabo powiązane z sytuacją na drodze i nie były wykorzystywane zgodnie z ich zakładanym przeznaczeniem.

W przededniu długiego weekendu NIK z satysfakcją przyjmuje deklarację GDDKiA, dot. realizacji wniosków pokontrolnych NIK, które maja służyć bezpieczeństwu podróżujących.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 kwietnia 2019 09:34
Data publikacji:
29 kwietnia 2019 09:25
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
29 kwietnia 2019 12:54
Ostatnio zmieniał/a:
Krzysztof Andrzejewski
Zator na autostradzie © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie