Trwają prace nad nowym planem strategicznym EUROSAI

- Byłoby nam łatwiej formułować i realizować zarówno cele krótkoterminowe, jak i te perspektywiczne, gdybyśmy mieli jasną wizję i misję naszej organizacji - tak o potrzebie nowego planu strategicznego EUROSAI mówił Prezes NIK, Jacek Jezierski, na VII Kongresie w Krakowie. Podkreślił, że nie jest to łatwe zadanie. Do jego realizacji powołano specjalną międzynarodową grupę zadaniową. Przewodzi jej NIK.

Nowa strategia ma zaktualizować postawione 20 lat temu cele EUROSAI. Ich realizacji ma sprzyjać nowa struktura organizacyjna. Ponadto cele strategii są opracowywane w taki sposób, aby były zgodne z celami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

Na jakim etapie są prace nad nową strategią? Już w 2009 roku gotowy był projekt dokumentu. Zanim jednak uzyska on końcową formę, musi przejść wieloetapowe konsultacje, zarówno wśród członków Zarządu EUROSAI, jaki i wszystkich członków organizacji. Ostateczny projekt dokumentu zostanie zatwierdzony przez Zarząd pod koniec tego roku bądź na początku 2011 i przetłumaczony na 5 języków urzędowych EUROSAI. Nowa strategia stanie się oficjalnie obowiązującą po zatwierdzeniu jej przez Kongres EUROSAI w czerwcu 2011 roku w Lizbonie.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 czerwca 2010 10:59
Data publikacji:
30 czerwca 2010 10:59
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 września 2019 14:03
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Uczestnicy spotkania EUROSAI przeglądający dokumenty

Przeczytaj treść ponownie