Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Urząd Kontroli Kosowa chce kontynuować współpracę z NIK

Urząd Kontroli Kosowa chce kontynuować współpracę z NIK

14 lutego 2018 13:25

Polscy i brytyjscy kontrolerzy wspierają wiedzą i doświadczeniem młodych stażem audytorów z Kosowa. Wszystko to w ramach projektu Komisji Europejskiej, która chce rozwinąć potencjał zawodowy Kosowian w zakresie kontroli przedsiębiorstw publicznych. Audytor Generalny Kosowa Besnik Osmani zadeklarował podczas wizyty studyjnej w Warszawie, że chciałby przedłużyć i rozszerzyć współpracę z Polakami.

Do NIK razem z Besnikiem Osmanim przyjechała grupa kilkunastu audytorów. Kosowianie przyglądają się organizacji i funkcjonowaniu Najwyższej Izby Kontroli. Poznają procesy planowania, ocenę ryzyka oraz wykorzystywane przez NIK mechanizmy i procedury kontrolne. Po ogólnych informacjach - związanych także z zasobami ludzkimi, rekrutacją i rozwojem zawodowym pracowników - przedstawiono im doświadczenia Izby z kontroli przedsiębiorstw publicznych (PP).

Wizyta studyjna z Kosowa

W ramach kolejnych sesji szczególny nacisk położony został na sposoby typowania przedsiębiorstw publicznych do kontroli, metodologię audytu takich jednostek oraz system zapewnienia jakości całego procesu kontrolnego. Kosowianie wezmą także w czwartek udział w prezentacji oprogramowania do zarządzani kontrolą, które można wykorzystać w specjalistycznym audycie PP.

Goście spotkali się również z przedstawicielami KPRM. W czwartek odwiedzą Ministerstwo Energii. Tego samego dnia polskich wykładowców wesprze Shanthi Proctor z najwyższego organu kontroli Wielkiej Brytanii. Przedstawi ona Kosowianom brytyjskie doświadczenia z kontrola PP, szczególnie w zakresie końcowych ustaleń, ocen i raportów.

Projekt KE, w który zaangażowali się polscy i brytyjscy kontrolerzy, ma charakter ograniczonej tematycznie współpracy bliźniaczej (tzw. Twinning Light). Polega ona na przekazywaniu doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy odpowiadającymi sobie, „bliźniaczymi” instytucjami w krajach członkowskich i krajach objętych europejską pomocą rozwojową. W tym przypadku transfer wiedzy ograniczony jest do zagadnień związanych z kontrolą przedsiębiorstw publicznych. Jednak Audytor Generalny Kosowa zadeklarował, że jego Urząd byłby zainteresowany rozszerzeniem takiej współpracy. 

Projekt rozwoju potencjału zawodowego Narodowego Urzędu Kontroli Kosowa w zakresie kontroli przedsiębiorstw publicznych.

Głównymi celami projektu są: przeprowadzenie analizy prawodawstwa Kosowa w zakresie kontroli przedsiębiorstw publicznych, sprawdzenie wewnętrznych procedur KNAO i dokumentów kontrolnych wraz z propozycją ich nowelizacji oraz przeprowadzenie szkoleń poświęconych wdrożeniu nowych rozwiązań. Eksperci NIK uczestniczą jako mentorzy we wszystkich fazach kontroli w trzech dużych przedsiębiorstwach publicznych. Do tych audytów KNAO przygotowuje się od kilku lat, zdobywając doświadczenie poprzez kontrolę mniejszych przedsiębiorstw. Przy realizacji projektu eksperci z NIK są wspierani przez kontrolerów z Narodowego Urzędu Kontroli Zjednoczonego Królestwa (NAO UK), którzy prowadzili już w przeszłości podobne projekty w Kosowie.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Kategorie: współpraca międzynarodowa

Zdjęcia:Informacje o artykule:

Data utworzenia: 14 lutego 2018 13:25
Data publikacji: 14 lutego 2018 13:25
Wprowadził/a: Daniel Michalecki

Data ostatniej zmiany: 15 lutego 2018 15:35
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052