W Sztokholmie o dobrych praktykach Polski, Szwecji i Jordanii

Prezesi trzech najwyższych organów kontroli: Prezes NIK Marian Banaś, Audytor Generalna Szwecji Helena Lindberg i Prezes Biura Audytu Haszymidzkiego Królestwa Jordanii Assem Haddad debatowali w Sztokholmie m.in. o niezależności obiektywnej kontroli państwowej. W dyskusjach podejmowano tematy dotyczące fundamentów niezależności najwyższych organów kontroli i gwarancji skutecznej kontroli wydatkowania środków publicznych.

Szwedzki odpowiednik NIK przeszedł niedawno szereg zmian unowocześniających i usprawniających funkcjonowanie instytucją. Zmienił się także styl zarządzania najwyższym organem kontroli. Prezesi wymienili się więc dobrymi praktykami i wnioskami wyciągniętymi z procesów reformatorskich w swoich urzędach.

Prezesi NOK Polski, Szwecji i Jordanii
Prezes NIK, Prezes NOK Szwecji z zastępcą i Prezes NOK Jordanii

Prezes NIK Marian Banaś wraz z Prezesem NOK Królestwa Jordanii spotkali się w Sztokholmie z Sekretarzem Generalnym parlamentu Królestwa Szwecji Ingvarem Mattsonem. Rozmowy dotyczyły sposobów na skuteczne wdrażanie zaleceń i wniosków pokontrolnych, dobrych rozwiązań i wyzwań.

Wszyscy byli zgodni, że skutecznie działające najwyższe organy kontroli, mające swobodny dostęp do jednostek kontrolowanych i niezależne od władzy wykonawczej są gwarantem rzetelnej, bezstronnej kontroli wydatkowania środków publicznych i poprawy funkcjonowania państwa.

Prezesi NOK Polski i Jordani na spotkaniu w szwedzkim parlamencie (opis grafiki poniżej)
Prezes NIK, Sekretarz Generalny Parlamentu Szwecji i Prezes NOK Jordanii

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 czerwca 2022 10:05
Data publikacji:
08 czerwca 2022 10:05
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 czerwca 2022 13:41
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK, Prezes NOK Szwecji z zastępcą i Prezes NOK Jordanii

Przeczytaj treść ponownie