Prezes NIK Marian Banaś z wizytą w Trybunale Obrachunkowym Republiki Słowenii

Przebywający z wizytą w stolicy Słowenii, Lublanie, Prezes NIK Marian Banaś, podpisał z Prezesem Trybunału Obrachunkowego Republiki Słowenii, Tomažem Veselem umowę o współpracy. Ma ona posłużyć doskonaleniu metod pracy obu instytucji oraz wymianie doświadczeń zawodowych w dziedzinie kontroli finansów publicznych.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i Prezes Trybunału Obrachunkowego Republiki Słowenii, Tomaž Vesel podpisują dokumenty umowy.Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i Prezes Trybunału Obrachunkowego Republiki Słowenii, Tomaž Vesel podpisują umowę o współpracy.

W ramach swoich kompetencji Najwyższa Izba Kontroli i Trybunał Obrachunkowy Słowenii będą prowadzić kontrole równoległe, wspólnie omawiając ich założenia, program, terminy i metodologię.

Najwyższa Izba Kontroli od dawna współpracuje z Trybunałem Obrachunkowym Słowenii zarówno w ramach kontaktów dwustronnych, jak i w ramach współpracy szefów NOK Grupy Wyszehradzkiej. W ostatnich latach NIK i NOK Słowenii wspólnie realizowały m.in. kontrole międzynarodowe dotyczące zanieczyszczenia mórz oraz wdrażania postanowień Konwencji Helsińskiej. Dzięki podpisanej umowie współpraca zostanie jeszcze bardziej wzmocniona, a korzyści z niej płynące pomogą w rozwoju kontroli państwowej.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli  Marian Banaś i Prezes Trybunału Obrachunkowego Republiki Słowenii, Tomaž VeselW trakcie spotkania Prezesi - Marian Banaś i Tomaž Vesel - rozmawiali m.in. o realizacji strategii długoterminowych, możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie kontrolnym. Podjęto także kwestie kontroli dotyczących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego i łagodzenia skutków COVID-19. Ważnym tematem rozmów podczas tej wizyty są także dalsze kierunki współpracy pomiędzy NIK a NOK Słowenii.

Prezes NIK Marian Banaś i Prezes NOK Słowenii Tomaž Vesel mówili również o wyzwaniach, które stoją przed NOK krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii, tzw. Grupy V4+2. W ramach tej grupy NIK i NOK Słowenii od 2003 r. spotykają się co roku, a owocem tej współpracy są wspólne stanowiska w sprawie aktualnych zagadnień kontrolnych, rozwój metodyki kontroli, kontrole równoległe i wymiana doświadczeń w zakresie zapewnienia jakości kontroli.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 listopada 2020 14:18
Data publikacji:
26 listopada 2020 15:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
26 listopada 2020 18:08
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logotypy NIK i Trybunału Obrachunkowego Republiki Słowenii, poniżej flagi Polski i Słowenii © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie