Wniosek Prezesa NIK do Ministra Sprawiedliwości

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś w dniu 17.01.2024 r. zwrócił się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego p. Profesora Adama Bodnara o objęcie nadzorem spraw zainicjowanych wniesieniem przez Najwyższą Izbę Kontroli zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w których prokuratura nadzorowana przez byłego Prokuratora Generalnego oraz Prokuratora Krajowego dotychczas w sposób sprzeczny z zebranym materiałem dowodowym odmawiała wszczęcia postępowania karnego lub takie postępowania karne umarzała (m.in. w zakresie kontroli: wyborów kopertowych, KPRM, MAP, MZ, Orlenu, Energi, Elektrowni w Ostrołęce sp. z o.o., NCBIR, Telewizji Polskiej S.A., Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Krajowego Instytutu Mediów, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Funduszu Sprawiedliwości).

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
19 stycznia 2024 09:50
Data publikacji:
19 stycznia 2024 09:50
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 stycznia 2024 09:50
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Siedziba NIK i logo Ministerstwa Sprawiedliwości

Przeczytaj treść ponownie