O negatywnym wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie a przede wszystkim o zapobieganiu zanieczyszczeniom Polacy starają się nie pamiętać. Wciąż używają starych pieców, głównie na niskiej jakości, tani węgiel. Oczywiście, często tak się dzieje z powodów ekonomicznych. NIK wielokrotnie informowała o stanie powietrza w Polsce i działaniach, które mają wpłynąć na jego poprawę. Niestety ustalenia nie są optymistyczne, dlatego Izba włącza się w promowanie  ochrony powietrza.

Dyrektor Generalny GCN Poland Kamil Wyszkowski, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Andrzej Guła - Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego podpisują porozumienie o współpracy.

- Wspólnie będziemy informować  o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie, pochodzących m. in. z domowych urządzeń grzewczych, lokalnych kotłowni czy transportu samochodowego - powiedział Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podczas uroczystości podpisania porozumienia. Zgodnie z nim NIK będzie podejmować i realizować inicjatywy związane z uświadamianiem Polaków, jak w codziennym życiu mogą ograniczać zanieczyszczenia. Wspólnie z Global Compact Network Poland i Krakowskim Alarmem Smogowym będzie też informować o stanie jakości powietrza w Polsce.

pobierz wideo przygotowane przez NIK (plik ZIP)

Dyrektor Generalny GCN Poland Kamil Wyszkowski powiedział, że musi pokazywać, że smog jest naszym wspólnym problemem, bo bez względu na status społeczny każdy oddycha tym samym zanieczyszczonym powietrzem.

pobierz wideo przygotowane przez Global Compact Network Poland (plik ZIP)

Andrzej Guła - Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego przypomniał, że problemu zanieczyszczonego powietrza nikt nie rozwiąże bez uświadomienia społeczeństwa. A badania pokazują, że świadomość społeczeństwa na  temat smogu jest niska, szczególnie w małych miejscowościach. Przyznał, że NIK jest potężnym sojusznikiem, który swoimi raportami o zanieczyszczeniu powietrza otwiera na problem oczy politykom i decydentom.

pobierz wideo przygotowane przez Krakowski Alarm Smogowy (plik ZIP)

Poprawa stanu jakości powietrza dla NIK jest sprawą priorytetową. Oprócz cyklicznych raportów o stanie jakości powietrza i ocenach działań mających na celu poprawę jego stanu NIK podjęła współpracę z Bankiem Światowym, który zamierza rozszerzyć swą pomoc dla Polski w tej dziedzinie.  Jednym z elementu edukacji społeczeństwa jest specjalny film przygotowany w Izbie, który ma uświadomić widzom jak zła jest jakość powietrza. NIK będzie też prezentować ustalenia i wyniki swoich kontroli na zbliżającym się Szczycie Klimatycznym  ONZ w Katowicach.

Global Compact Network jest  inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych. W świecie biznesu wspiera 10 zasad z zakresu praw człowieka, praw  pracowniczych, przeciwdziałania korupcji oraz realizację głównych celów ONZ. Jednym z nich jest właśnie ochrona środowiska.  

Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który zajął się dramatycznie zanieczyszczonym powietrzem w mieście. Zajął się uświadamianiem społeczeństwa o zagrożeniach płynących ze smogu. Swoim działaniem zaczął mobilizować lokalne władze do rozpoczęcia skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.   

Polska od lat jest  jednym z krajów Unii Europejskiej, który ma najbardziej zanieczyszczone powietrze. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia WHO za lata 2012 - 2015, w pierwszej setce najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich pod względem pyłów zawieszonych PM10 znajdowało się aż 45 polskich miast.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 listopada 2018 09:15
Data publikacji:
26 listopada 2018 09:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
26 listopada 2018 12:17
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Logo NIK, Global Compact Network Poland i Krakowskiego alarmu smogowego obok kobieta w maseczce smogowej pokazuje na telefonie wysoki poziom zanieczyszczeń © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie