Współpraca międzynarodowa NIK w 2011 roku

Współpraca międzynarodowa

Najwyższa Izba Kontroli od 2008 roku przewodniczyła Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Ostatni rok polskiej prezydencji był szczególnie pracowity. Z inicjatywy Izby prowadzono prace nad pierwszym w historii EUROSAI planem strategicznym. Zakończono kontrolę równoległą, w której udział wzięło kilkanaście europejskich NOK. Audyt dotyczył aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a jego koordynatorem była NIK.

Izba była także organizatorem warsztatów „Komunikacja NOK ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów”. Do Warszawy zjechali przedstawiciele służb prasowych ok. 20 najwyższych organów kontroli z całej Europy, aby wspólnie zastanawiać się, jak ulepszyć komunikację między NOK, mediami i opinią publiczną.

W połowie roku na VIII Kongresie EUROSAI, Izba przekazała przewodnictwo organizacji Trybunałowi Obrachunkowemu Portugalii.

Działalność międzynarodowa NIK w 2011 roku to nie tylko aktywność w ramach EUROSAI. To także działalność na forum światowym. Izba od ponad roku przewodniczy Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej, prowadząc prace na rzecz rozwoju i promocji standardów, wytycznych oraz dobrych praktyk w zakresie kontroli wewnętrznej sektora publicznego.

W zeszłym roku NIK zainicjowała przegląd partnerski w urzędzie. Izbę skontrolują audytorzy z najwyższych organów kontroli Austrii, Danii, Holandii i Litwy. Wyniki przeglądu będą znane pod koniec 2012 roku.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 stycznia 2012 13:48
Data publikacji:
24 stycznia 2012 13:48
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 10:39
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Współpraca międzynarodowa NIK w 2011 roku

Przeczytaj treść ponownie