Współpraca NIK i adwokatury

W Katowicach spotkali się obrońcy z całego kraju na swoim kolejnym Krajowym Zjeździe Adwokatury. Do udziału w zjeździe Naczelna Rada Adwokacka zaprosiła Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego.  Zabierając głos Prezes Najwyższej Izby Kontroli nakreślił pola możliwej współpracy. M.in. wskazał na wyniki ostatniej kontroli opisującej nadmierną ingerencję państwa w prawa i wolności obywatelskie. NIK zbadała, jak służby specjalne, sądy i prokuratury pozyskują i przetwarzają dane teleinformatyczne. Izba widzi konieczność  ustawowego uporządkowania tego obszaru. NIK oczekuje, że polska palestra w oparciu o swoje doświadczenia zechce włączyć się w proces porządkowania spraw związanych z billingami. Prezes Kwiatkowski wymienił kierunki przyszłej regulacji zawarte we wnioskach pokontrolnych: ustanowienie kontroli zewnętrznej nad procesem pozyskiwania danych z billingów, utworzenie katalogu spraw, na potrzeby których dane telekomunikacyjne mogą być pozyskiwane oraz wprowadzenie instrumentów gwarantujących niszczenie danych, gdy nie są one już niezbędne dla prowadzonego postępowania.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 listopada 2013 13:47
Data publikacji:
22 listopada 2013 13:47
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 listopada 2013 14:14
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Współpraca NIK i adwokatury

Przeczytaj treść ponownie