Współpraca NIK i adwokatury

W Katowicach spotkali się obrońcy z całego kraju na swoim kolejnym Krajowym Zjeździe Adwokatury. Do udziału w zjeździe Naczelna Rada Adwokacka zaprosiła Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego.  Zabierając głos Prezes Najwyższej Izby Kontroli nakreślił pola możliwej współpracy. M.in. wskazał na wyniki ostatniej kontroli opisującej nadmierną ingerencję państwa w prawa i wolności obywatelskie. NIK zbadała, jak służby specjalne, sądy i prokuratury pozyskują i przetwarzają dane teleinformatyczne. Izba widzi konieczność  ustawowego uporządkowania tego obszaru. NIK oczekuje, że polska palestra w oparciu o swoje doświadczenia zechce włączyć się w proces porządkowania spraw związanych z billingami. Prezes Kwiatkowski wymienił kierunki przyszłej regulacji zawarte we wnioskach pokontrolnych: ustanowienie kontroli zewnętrznej nad procesem pozyskiwania danych z billingów, utworzenie katalogu spraw, na potrzeby których dane telekomunikacyjne mogą być pozyskiwane oraz wprowadzenie instrumentów gwarantujących niszczenie danych, gdy nie są one już niezbędne dla prowadzonego postępowania.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 listopada 2013 13:47
Data publikacji:
22 listopada 2013 13:47
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 listopada 2013 14:14
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Współpraca NIK i adwokatury

Przeczytaj treść ponownie