Współpraca polskich i ukraińskich kontrolerów

Z oficjalną wizytą w NIK przebywał Roman Maguta, prezes Izby Obrachunkowej  Ukrainy. Szefowie instytucji rozmawiali o wspólnych kontrolach obu urzędów.

Podczas spotkania ustalono, że Polacy wezmą udział w kilku przedsięwzięciach razem z Ukraińcami. Pierwsza kontrola będzie dotyczyła rezerwatów przyrody. W przypadku drugiej, o charakterze sprawdzającym, kontrolerzy zweryfikują, jak wdrożone zostały zalecenia z poprzedniego audytu Ochrona zlewni rzeki Bug.

Obie strony podkreśliły wagę wzajemnej współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń. Ustalono, że będzie ona koncentrowała się na kwestiach związanych wdrażaniem ISSAI, kontrolą wykonania zadań oraz zapewnieniem jakości audytów. W wyznaczonych terminach organizowane będą szkolenia, seminaria oraz panele ekspertów.

Warto dodać, że zarówno NIK jak i Izba Obrachunkowa Ukrainy wielokrotnie brały wspólnie udział w międzynarodowych przedsięwzięciach kontrolnych. Tylko w 2012 roku obie instytucje zaangażowane były w klika audytów, m.in. przygotowań do organizacji EURO 2012, wykorzystania środków na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i likwidację skutków powodzi, parków narodowych oraz biopaliw. 

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 marca 2013 12:40
Data publikacji:
21 marca 2013 12:40
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 08:32
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Współpraca polskich i ukraińskich kontrolerów

Przeczytaj treść ponownie