Wyniki kontroli NIK na grudniowych posiedzeniach komisji sejmowych

W grudniu posłowie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej poznali wyniki dwóch raportów NIK. Pierwszy z nich dotyczył dróg w polskich miastach. Inspektorzy skontrolowali osiem dużych aglomeracji, m.in. Warszawę, Wrocław, Gdańsk. Zweryfikowali, jak samorządy radzą sobie z problemem korków na drogach oraz co robią, aby usprawnić przejazdy. Według Sławomira Grzelaka, p.o. wicedyrektora Delegatury NIK w Warszawie, w żadnym z kontrolowanych miast nie osiągnięto istotnej poprawy funkcjonowania systemów transportowych. Środki przeznaczone przez samorządy na inwestycje w zakresie modernizacji i budowy dróg oraz mostów nie zapewniły takiej dynamiki inwestycji, która byłaby odpowiednia do wzrostu natężenia ruchu samochodowego. W efekcie tylko tej kontroli sformułowano niemal 80 wniosków naprawczych. Blisko połowa z nich została zrealizowana już w momencie publikacji raportu NIK.

Czytaj więcej o kontroli dróg w dużych miastach >>

Szczególne zainteresowanie wzbudził w Sejmie raport o ogródkach działkowych. Według NIK obowiązujące rozwiązania prawne nie zapewniają właściwego ich działania. Przykład? Na działkach, wbrew prawu budowlanemu, postawiono setki budynków. Gminy meldują mieszkających tam ludzi, choć tego także zabraniają przepisy. W efekcie na terenie ogródków mieszkają tysiące osób, choć brak tam odpowiedniej infrastruktury. Wszystko to zagraża odprowadzaniem do gleby ścieków niebezpiecznych dla środowiska. O przeprowadzenie kontroli rodzinnych ogrodów działkowych zwróciła się do NIK jeszcze w 2008 roku Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

Czytaj więcej o kontroli ogródków działkowych >>

Mistrzostwa piłki nożnej EURO 2012 zbliżają się wielkimi krokami. Najwyższa Izba Kontroli już dwukrotnie sprawdzała stan przygotowań naszego kraju do tej imprezy. W tym roku NIK po praz trzeci zweryfikuje postęp prac. Przedstawiciele NIK regularnie uczestniczą w posiedzeniach Podkomisji ds. przygotowań Polski do organizacji EURO 2012. Omawiane tam kwestie są ważne dla działalności kontrolnej NIK. W grudniu na forum podkomisji przedstawiona została informacja Ministra Zdrowia o stanie przygotowań systemu zabezpieczenia medycznego w czasie trwania mistrzostw oraz Ministra Infrastruktury odnośnie przygotowania Polski w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i hotelowej.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
18 stycznia 2011 08:12
Data publikacji:
18 stycznia 2011 08:12
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 14:16
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Okładki raportów NIK w tle sala posiedzeń Sejmu

Przeczytaj treść ponownie