Wyniki kontroli NIK na sierpniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) na jednym z sierpniowych posiedzeń wysłuchali ustaleń kontroli NIK dotyczących funkcjonowania spółki ELEWARR. Dwa lata temu z sugestią takiego audytu wystąpili do Izby nie tylko posłowie ze wspomnianej komisji, ale także senatorzy z analogicznej komisji senackiej. Izba oceniła sytuację finansową spółki, gospodarowanie jej majątkiem i nadzór właścicielski. Inspektorzy byli w Agencji Rynku Rolnego, centrali ELEWARR oraz jej czterech oddziałach. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2010 r. Na posiedzeniu RRW obecni byli przedstawiciele NIK, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, zarządu ELEWARR. Jacek Kościelniak, p.o. wiceprezesa NIK,  przedstawił szczegóły pokontrolnych ustaleń NIK.

Zobacz wyniki kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. >>

O wynikach kontroli restrukturyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego mówił na ostatnim sierpniowym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej (OBN) Stanisław Jarosz, p.o. wiceprezesa NIK. - Badania kontrolne przeprowadziliśmy w Ministerstwie Gospodarki (MG), w Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), a także w 7 spośród 40 spółek przemysłowego potencjału obronnego - wyjaśniał Jarosz. W dwóch pierwszych instytucjach, czyli w ministerstwie i agencji, inspektorzy NIK ocenili działalność obu organów w zakresie wsparcia restrukturyzacji spółek. Natomiast wybrane spółki weryfikowane były pod kątem skuteczności i efektywności działań podjętych z wykorzystaniem publicznych środków przekazanych przez MG i ARP.

Zobacz wyniki kontroli wspierania środkami publicznymi restrukturyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego >>

W sierpniu przedstawiciele NIK uczestniczyli w ponad 30 posiedzeniach komisji sejmowych, najczęściej w obradach Komisji Finansów Publicznych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 września 2011 17:44
Data publikacji:
15 września 2011 17:44
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:26
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Wyniki kontroli NIK na sierpniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie