XVIII spotkanie Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń

Komitet EUROSAI ds. Szkoleń (ETC) powołany został przez Zarządu EUROSAI w 2000 roku. Przez 10 lat istnienia komitetu odbyło się - z jego inicjatywy lub z jego wsparciem - ponad 30 szkoleń i seminariów, z których skorzystały dziesiątki europejskich najwyższych organów kontroli. W 2010 r. odbyły się już 2 seminaria tematyczne, dotyczące m.in kontroli społecznych programów integracji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zmian klimatu.

ETC chce poznać bieżące potrzeby europejskich NOK w zakresie szkoleń. Komitet opracowuje ankietę, w której wszyscy członkowie EUROSAI będą mogli wskazać priorytetowe szkolenia. Zdobyte w ten sposób informacje posłużą poszczególnym NOK - przyszłym organizatorom szkoleń - do wybrania najbardziej pożądanych tematów. W opracowaniu jest także projekt podręcznika zawierającego praktyczne wskazówki organizowania seminariów.

Na spotkaniu w Paryżu omówiono również plan pracy komitetu na lata 2009-2011. Przedstawiciele NIK zaprezentowali postęp prac nad projektem nowego planu strategicznego EUROSAI. Raport z działalności ETC zostanie przedstawiony na VIII Kongresie EUROSAI, który odbędzie się w 2011 roku w Lizbonie.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 czerwca 2010 15:09
Data publikacji:
17 maja 2010 15:07
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 września 2019 13:37
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkanie Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń

Przeczytaj treść ponownie