XXI Forum Gospodarcze

W Toruniu trwa XXI Forum Gospodarcze. W dwudniowym kongresie  biorą udział przedstawiciele świata biznesu, nauki, polityki i administracji publicznej. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest „Integracja i współpraca”.

Pierwszego dnia uczestnicy dyskutowali o szansach i problemach polskiej gospodarki. Forum podzielone było na bloki tematyczne poświęcone m.in. gospodarce, bankowości i finansom, energetyce oraz infrastrukturze i komunikacji.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski był jednym z prelegentów Forum. Mówił o roli Najwyższej Izby Kontroli w nadzorowaniu instytucji publicznych. Izba sprawdzając wydatkowanie publicznych pieniędzy m.in. weryfikuje gospodarność, celowość, rzetelność przetargów  oraz ich zgodność z prawem. Zamówienia prowadzone przez administracje rządową i samorządową badane są przez NIK regularnie. Obszar ten nie jest wolny od patologii i działań noszących wręcz znamiona przestępstwa. Prezes Izby wskazał uczestnikom Forum najczęstsze naruszenia wykryte przez kontrolerów w dziedzinie zamówień publicznych: nadużywanie trybu zamówień z wolnej ręki, dzielenie zamówień na części, nierzetelne szacowanie, traktowanie ceny jako wyłącznie decydującego kryterium. Szef NIK podkreślił jednak, że zamówienia publiczne w administracji przebiegają coraz sprawniej. Krzysztof Kwiatkowski wspomniał o dobrych praktykach, dostrzeżonych przez kontrolerów: tworzeniu w jednostkach administracji publicznej wyspecjalizowanych komórek, które zajmują się przygotowaniem całego procesu oraz o łączeniu zamówień w celu wynegocjowania dobrej ceny. Prezes NIK poruszył także temat partnerstwa publiczno-prywatnego oraz roli tych przedsięwzięć dla rozwoju gospodarczego. Kontrola NIK wykazała, że podstawową przesłanką korzystania z partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji celów publicznych był brak innych źródeł ich finansowania. Tym samym niedostateczną wagę przywiązywano do innych korzyści, płynących z tego partnerstwa, polegających np. na szybszym i tańszym procesie budowy obiektów przez partnera prywatnego, lepszej jakości zarządzania oraz bardziej efektywnej eksploatacji inwestycji będącej przedmiotem partnerstwa.

XXI edycja Forum Gospodarczego odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
03 marca 2014 16:13
Data publikacji:
03 marca 2014 16:13
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 marca 2014 00:12
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
XXI Forum Gospodarcze

Przeczytaj treść ponownie