Якість znaczy jakość

Ukraińscy audytorzy na seminarium roboczym w Polsce

Państwo suwerenne, zamożne i w pełni demokratyczne jest niemożliwe, gdy jego najwyższy organ kontroli nie ma warunków do rzetelnej pracy - z takim przesłaniem Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się do ponad 50 delegatów Izby Obrachunkowej Ukrainy (RPU), goszczących na seminarium poświęconym jakości procesu kontrolnego. Seminarium potrwa do 7 grudnia.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do ponad 50 delegatów Izby Obrachunkowej Ukrainy (RPU), goszczących na seminarium poświęconym jakości procesu kontrolnego

Robocze spotkania audytorów ukraińskich i polskich odbywają się corocznie. Obecne spotkanie ma szczególny charakter z racji zaognienia sytuacji międzynarodowej Ukrainy. Liczebność oraz zasięg geograficzny delegatów (przybyłych nie tylko z Kijowa, ale również z Odessy, Charkowa, Winnicy, Lwowa i Dniepru) świadczy o tym, że nasi wschodni partnerzy przywiązują ogromną wagę do wymiany doświadczeń z jednym z wiodących europejskich NOK-ów.

Zwracając się do gości, Prezes NIK podkreślił, że mocna Izba Obrachunkowa Ukrainy to klucz do mocnego, suwerennego i w pełni demokratycznego państwa. Państwa, które dobrze integruje się w łonie demokratycznej społeczności międzynarodowej, umie skutecznie i przejrzyście wykorzystywać europejskie fundusze oraz odpowiada oczekiwaniom odpowiedzialnie wolnego społeczeństwa.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników seminarium poświęconego jakości procesu kontrolnego

Krzysztof Kwiatkowski nie ukrywał, że zadania stojące przed RPU nie należą do łatwych. Zarówno sytuacja zewnętrzna, jak i wewnętrzna naszych sąsiadów stanowią ogromne wyzwania. Jakość funkcjonowania państwa, zarówno wobec własnych obywateli, jak i wobec świata, to naczelny cel każdego najwyższego organu kontroli. Im zaś trudniejsze te wyzwania, tym lepszy i trwalszy rezultat, gdy się im sprosta.

Proces kontroli powinien mieć optymalną, najwyższą jakość. Tylko wówczas możliwe jest wnikliwe prześwietlanie finansów publicznych, badanie styku sfery publicznej i prywatnej, kontrolowanie adekwatności i skuteczności stanowionego prawa. Tylko wówczas główny interesariusz organu audytorskiego - społeczeństwo - może pozyskać wiarygodną wiedzę o stanie państwa, o strukturze jego organizacji, o grożących mu partykularyzmach w dystrybucji przywilejów gospodarczych i finansowych, o wszelkich trapiących państwo nieprawidłowościach i najlepszych sposobach zaradzenia im.

Uczestnicy seminarium poświęconego jakości procesu kontrolnego w Goławicach

Dlatego tak fundamentalna jest jakość i uczciwość procesu kontrolnego. Ukraińscy uczestnicy seminarium pod przewodnictwem członka kierownictwa RPU Wiktora Bohuna zapoznają się w Polsce z procedurą planowania kontroli w NIK, sposobami wewnętrznej oceny kontroli, z zagadnieniami współpracy NIK z organami ścigania - a wszystko to w kontekście suwerenności polskiego NOK-u wobec innych instytucji państwa.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
04 grudnia 2018 12:34
Data publikacji:
04 grudnia 2018 12:34
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 grudnia 2018 10:37
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do delegatów Izby Obrachunkowej Ukrainy (RPU), goszczących na seminarium poświęconym jakości procesu kontrolnego

Przeczytaj treść ponownie