Zaczęło się 30 lat temu…

Choć nie milkną dyskusje o tym, czy pamiętne wybory 4 czerwca 1989 były kolejnym epizodem dogorywającej PRL, czy początkiem nowej, wolnej Polski - bez wątpienia to jedna z najważniejszych dat współczesnej historii kraju i Europy. W uroczystościach rocznicowych bierze udział prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Już w przeddzień 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Krzysztof Kwiatkowski uczestniczył w uroczystym odsłonięciu tablicy na gmachu Banku Zachodniego przy ul. A. Fredry 6 w Warszawie.

Prezes NIK składa hołd przed tablicą upamiętniająca wybory 4 czerwca

To tu 30 lat temu mieściła się siedziba Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, organizacji jednoczącej startujących do parlamentu kandydatów opozycji. Wynegocjowany przy Okrągłym Stole parytet przewidywał objęcie wolnymi wyborami 35% (161) mandatów do Sejmu - i dokładnie tyle reprezentanci KO „Solidarność” zdobyli.

Po wyborach Komitet Obywatelski „S” nie był już potrzebny, a parlamentarzyści opozycji demokratycznej zawiązali Obywatelski Klub Parlamentarny. Jednak to KO „Solidarność” był siłą, która koordynowała pierwszą w całych dziejach Polski obywatelską, pozapartyjną kampanię wyborczą.

Parytet dotyczył wyłącznie wyborów do Sejmu. Senat, przywrócony na mocy umów okrągłostołowych, wybierany był w wyborach całkowicie wolnych.

I właśnie dziś o g. 11.30 Senat RP IX kadencji zorganizował uroczystą 80. sesję, poświęconą rocznicy wyborów z 4 czerwca. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski znalazł się wśród zaproszonych gości specjalnych.

Posiedzenie Senatu odbyło się nie, jak zazwyczaj, w senackiej Sali Obrad, ale w sejmowej Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka, gdzie odrodzony Senat gromadził się przez blisko 20 miesięcy aż do 1991 roku.

Prezydent Andrzej Duda przemawia na obchodach rocznicowych w Sejmie

Po południu szef Izby Krzysztof Kwiatkowski bierze udział w drugiej części obchodów 30-lecia pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbywają się w Gdańsku - kolebce "Solidarności". Wydarzeniu towarzyszą debaty, wystawy, koncerty i wiece. Na zakończenie uczestnicy będą mogli obejrzeć widowisko multimedialne - 30 lat wolności.

Debata samorządowa z okazji rocznicy wyborów 4 lipca w Gdańsku
Obchody rocznicy wyborów 4 lipca w Gdańsku

Obchody rocznicy wyborów, czyli Święto Wolności i Solidarności, w różnych formach i w różnych miastach organizowane są już od soboty 1 czerwca i potrwają do piątku 7 czerwca.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
03 czerwca 2019 15:19
Data publikacji:
03 czerwca 2019 15:19
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 czerwca 2019 16:10
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Plakaty i ulotki wyborcze z wyborów 1989 roku ⓒ FOTO:FORTEPAN, Tomasz Sarnecki CC BY SA 3

Przeczytaj treść ponownie