Zapraszamy na debatę o bezpieczeństwie energetycznym Polski

We wtorek, 27 września o godzinie 11:00, zapraszamy Państwa na transmisję on-line debaty poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski – co zrobić aby nie zabrakło nam energii?

Debata będzie emitowana na żywo za pośrednictwem kanałów social media Najwyższej Izby Kontroli (Facebook, YouTubeLinkedIn).

Podczas spotkania będziemy gościć m.in. Piotra Woźniaka, byłego prezesa zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa; Aleksandrę Gawlikowską-Fyk, dyrektorkę Programu Elektroenergetyka Forum Energii; Janusza Steinhoffa, byłego prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz innych panelistów, na bieżąco komentujących sprawy energetyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą spotkania.

Agenda spotkania:

  • 11:00 - 11:10 Powitanie gości przez prezesa NIK, Mariana Banasia. Wprowadzenie do dyskusji.
  • 11:10 - 12:10 Panel dyskusyjny
  • 12:10 - 12:40 Pytania z sali do panelistów
  • 12:40 - 12:50 Zamknięcie debaty przez prezesa NIK, podsumowanie najważniejszych wniosków i rekomendacji.

Debatę moderować będzie:

Michał NiewiadomskiMichał Niewiadomski w latach 2016-2022 redaktor „Rzeczpospolitej” i szef serwisu internetowego energia.rp.pl. Absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Handlu ze Wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem. Specjalizuje się w tematyce energetycznej, kieruje serwisem energianews.pl Szef Polsko-Ukraińskiego Klubu Dziennikarzy, organizator Polsko-Ukraińskiej Konferencji Gazowej.

Ze strony NIK w debacie weźmie udział p.o. Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Maciej Maciejewski

Poniżej przedstawiamy sylwetki panelistów debaty.

dr Aleksandra Gawlikowska-Fykdr Aleksandra Gawlikowska-Fyk: dyrektorka Programu Elektroenergetyka Forum Energii. Specjalizuje się w polityce i regulacjach energetycznych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarach rynku wewnętrznego energii elektrycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz niskoemisyjnej transformacji. Przez pięć lat była kierownikiem najpierw projektu „Energia”, a następnie programu „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jednym z najbardziej uznanych zespołów analitycznych w Europie Środkowej. Wcześniej przez wiele lat zajmowała się problematyką sektora krajowego oraz regionalnych rynków energii elektrycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki. Doktor nauk ekonomicznych, magister administracji. Jest autorką wielu publikacji dotyczących energetyki, łączących perspektywę polityczną i ekonomiczną. Regularnie komentuje sprawy energetyczne i międzynarodowe w mediach.

Piotr WoźniakPiotr Woźniak: polski urzędnik państwowy i geolog, w latach 2005–2007 minister gospodarki, w latach 2011–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i główny geolog kraju, w latach 2016–2020 prezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Do 2000 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka pełnił funkcję doradcy ds. infrastruktury, brał udział m.in. w opracowaniu porozumienia polsko-norweskiego o dostawach gazu ziemnego. o W 2010 objął stanowisko przewodniczącego rady Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z siedzibą w Lublanie. 11 grudnia 2015 został p.o. prezesa zarządu tej spółki, a dwa miesiące później objął stanowisko prezesa zarządu PGNiG. W styczniu 2020 zakończył pełnienie tej funkcji.

Janusz SteinhoffJanusz Steinhoff: polski inżynier i polityk. W okresie 1997–2001 minister gospodarki, a w latach 2000–2001 wiceprezes Rady Ministrów. o Ekspert do spraw energetyki, ochrony środowiska, procesów restrukturyzacji górnictwa. Poseł w latach 1989-1993 oraz 1997-2001. W trakcie obrad Okrągłego Stołu pełnił z ramienia „Solidarności” funkcję eksperta w zakresie górnictwa i ochrony środowiska. Były prezes Wyższego Urzędu Górniczego, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (1996-1997). Ekspert BCC do spraw gospodarki i energetyki.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 września 2022 12:44
Data publikacji:
26 września 2022 12:44
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 stycznia 2024 12:02
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Uczestnicy debaty w trakcie dyskusji © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie