Zarząd EUROSAI: zmieniamy się na lepsze

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) pod przewodnictwem Turcji, Czech i Polski przyjęła ambitny plan strategiczny na lata 2017-2023. Równie ambitny ma być sposób jego realizacji. Organizacja powołała w tym celu tzw. Zespół Koordynujący. Szeroka formuła jego działania pozwala na szybkie i elastyczne posunięcia operacyjne. Zespół wraz z prezydium pełni funkcję centrum decyzyjnego, dzięki któremu EUROSAI będzie mogła jeszcze efektywniej realizować swoje zadania.

Szefowie ośmiu europejskich instytucji kontrolnych na spotkaniu EUROSAI

Zarząd EUROSAI w komplecie: Prezes NOK Czech Miloslav Kala (wiceprzewodniczący EUROSAI), Prezes NOK Finlandii Tytti Yli-Viikari, Prezes NOK Holandii Arno Visser, Prezes NOK Hiszpanii María José de la Fuente y de la Calle, Prezes NOK Turcji Seyit Ahmet BAŞ (przewodniczący EUROSAI), Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski (wiceprzewodniczący EUROSAI), Prezes NOK Łotwy Elita Krūmiņa, Prezes NOK Mołdawii Veaceslav Untila

Podczas roboczej narady Zarządu EUROSAI w Stambule jego członkowie uzgodnili wspólne stanowisko i podejście do zadań wynikających ze statutu organizacji i planu strategicznego. Poprzedziła to dyskusja, która toczyła się wokół kilku zasadniczych kwestii: Jakie podejście należy wdrożyć we wzajemnym dialogu, aby pracować efektywnie jako zespół? W jaki sposób promować innowacyjne i skuteczne metody pracy oraz sposoby komunikacji w ramach Zarządu? Jak znaleźć wspólną płaszczyznę, nawet w sytuacji sprzecznych stanowisk? Jak utrzymać sprawną współpracę pomiędzy spotkaniami Zarządu? I wreszcie - jak współpracować, by doprowadzić do wdrożenia ambitnej strategii EUROSAI?

- Chciałbym, aby nasz zespół w tym konkretnym składzie: NOK Turcji, Czech, Holandii, Finlandii, Mołdawii, Łotwy, Hiszpanii i NIK - był zapamiętany jako skuteczny, dynamiczny i ambitny w swych działaniach Zarząd EUROSAI - mówił w Stambule prezes Krzysztof Kwiatkowski. Jego zdaniem zespół jest na dobrej drodze, aby to osiągnąć. Konieczna będzie jednak otwarta współpraca między instytucjami partnerskimi wsparta poszanowaniem różnic kulturowych, wzajemnym zaufaniem i poczuciem odpowiedzialności za przyjęte wspólnie cele.

Przedstawiciele ośmiu europejskich instytucji kontrolnych na spotkaniu EUROSAI

Uczestnicy spotkania postanowili jeszcze raz przyjrzeć się procesowi wdrażania planu strategicznego, aby ujednoznacznić przyjęte założenia. W tym celu Łotysze zaprezentowali analizę polityki komunikacyjnej EUROSAI, a Turcy wizualizację planu operacyjnego w formie nowej strony internetowej. Polacy z kolei zaproponowali usprawnienie wymiany informacji między organizacjami członkowskimi. Wprowadzenie kultury otwartego dialogu mogłoby znacząco usprawnić komunikację pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Chodzi m.in. o to, aby członkowie Zarządu prowadzili ściślejszą współpracę bilateralną z wybranymi NOK, informując ich o celach i zamierzeniach EUROSAI. Bez ich świadomości i zaangażowania trudno byłoby EUROSAI pozostać skuteczną i wpływową organizacją.

EUROSAI jest organizacją europejskich najwyższych organów kontroli. Usprawnia współpracę pomiędzy swoimi członkami, w celu wzmocnienia kontroli sektora publicznego i zarządzania finansami publicznymi w regionie, przez co wspiera swoich członków w realizacji ich mandatów. Zrzesza obecnie 50 członków, w tym Najwyższe Organy Kontroli (NOK) z 49 krajów oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. EUROSAI wspiera międzynarodowe kontrole równoległe, ujednolica metodykę kontroli, koordynuje współpracę z instytucjami międzynarodowymi oraz prowadzi działalność szkoleniową. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski pełni funkcję wiceprzewodniczącego EUROSAI.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 listopada 2018 16:16
Data publikacji:
28 listopada 2018 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 listopada 2018 08:29
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Przedstawiciele ośmiu europejskich instytucji kontrolnych na spotkaniu EUROSAI

Przeczytaj treść ponownie