Zawiadomienie NIK do Prokuratury po kontroli dotyczącej kolektorów transportujących ścieki do oczyszczalni „Czajka”

Najwyższa Izba Kontroli, działając na podstawie art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego i art. 63 ust.1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, zawiadomiła o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA po kontroli doraźnej w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji kolektorów podziemnych transportujących ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”. Zawiadomienie dotyczy dwóch zarzutów, które według NIK wypełniają znamiona czynu z art. 160 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zawiadomienie zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 lipca 2021 13:19
Data publikacji:
23 lipca 2021 13:19
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
23 lipca 2021 13:19
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kolektor ściekowy i most pontonowy przy moście Śląsko-Dąbrowskim © Danie dnia CC-BY-SA-3.0

Przeczytaj treść ponownie