Żołnierze Wyklęci. Pamiętamy.

Po raz ósmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca świętem państwowym. Data jest nieprzypadkowa - 1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na  przywódcach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Ustanowienie 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem uznania dla ich bohaterstwa na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości.

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” -  bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu..." - czytamy w preambule do ustawy o Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, spotykając się z kombatantami podczas uroczystości państwowych, zawsze podkreślał: „Chcemy podziękować za dar, jaki otrzymaliśmy od Was, szanowni kombatanci. Dla wolności naszej Ojczyzny poświęciliście najpiękniejsze lata Waszego życia - oddaliście tej wolności Waszą młodość, a  nieobecni już dzisiaj wśród nas Wasi Koledzy - oddali swoje życie. Zawsze będziemy Wam wszystkim za to wdzięczni”.

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych NIK przypomina związany z nim materiał filmowy.

W 2014 r. prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski odebrał Medal „Pro Memoria” nadany Najwyższej Izbie Kontroli za utrwalanie pamięci o ludziach, którzy walczyli o niepodległość Polski podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Odznaczenie zostało przyznane przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 marca 2018 11:09
Data publikacji:
01 marca 2018 10:23
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 marca 2018 11:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Plakat Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. © IPN

Przeczytaj treść ponownie