Wykonanie wniosków z kontroli P/18/003- Działania organów administracji publicznej na rzecz ujawniania prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: K/19/010/LKA
Data publikacji: 2021-06-25 13:24
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Starostwo Powiatowe w Będzinie

    ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin

  • Starostwo Powiatowe w Częstochowie

    ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa

  • Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu

    ul. Chrząstkowska 6A, 42-230 Koniecpol

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.