Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/08/001/lbi
Data publikacji: 2009-04-08 00:00
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Starostwo Powiatowe w Kolnie

  ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno

 • Starostwo Powiatowe w Łomży

  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

 • Urząd Gminy w Kolnie

  ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

 • Urząd Gminy w Miastkowie

  ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

 • Urząd Gminy w Łomży

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 A, 18-400 Łomża

 • Urząd Miejski w Stawiskach

  Pl. Wolności 13, 18-520 Stawiski

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.