Realizacja "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/087/LLO
Data publikacji: 2016-06-16 12:46
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie filia w Łodzi

  91-240 Łódź, ul. Północna 27/29

 • Ministerstwo Gospodarki

  00-950 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

 • Starostwo Powiatowe w Łodzi-Wschód

  90-113, ul. Sienkiewicza 3

 • Urząd Gminy w Rozprzy

  97-340 Rozprza, Al. 900-Lecia 3

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

  90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

 • Urząd Miasta Uniejów

  99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13

 • Urząd Miasta w Tuszynie

  95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

 • Urząd Miejski w Sulejowie

  97-330 Sulejów, ul. Konecka 42

Powrót

Przeczytaj treść ponownie