Nadzór właścicielski Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad spółkami prawa handlowego z branży rolno-spożywczej

Jednostka kontrolująca: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/044/KRR
Data publikacji: 2019-08-09 08:07
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

  • Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze RENK S.A. w Gdańsku

    Ul. Wodnik 50, 80-299 Gdańsk

  • Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu

    Ul. Lubelska 65, 26-600 Radom

Powrót

Przeczytaj treść ponownie