Przygotowanie wybranych podmiotów do realizacji zadań na rzecz zapewnienia porządku publicznego z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/040/LBI
Data publikacji: 2022-07-14 10:53
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

    ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.