Zapewnienie trwałości inwestycji współfinansowanych środkami programów drogowych w latach 2016-2021

Nr ewidencyjny: P/22/077
Data publikacji: 2023-02-21 14:07
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.