Jacek Kozłowski

Jacek KozłowskiJacek Kozłowski mgr geografii. Ukończył studia w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, studia Master of Business Administration oraz Wyższe Kursy Obronne w Akademii Obrony Narodowej.

W latach 90. zajmował się działalnością ekspercką. Był m.in. ekspertem sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Europy.

Przez kilka lat wykładowca akademicki Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Collegium Civitas.

Posiada doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej. W latach 1990-1993 Dyrektor Generalny w Urzędzie Rady Ministrów oraz Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wicemarszałek województwa mazowieckiego i wojewoda mazowiecki.

Prowadził niezależną działalność ekspercką i doradczą w zakresie zarządzania, przygotowania inwestycji, współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, zarządzania kryzysowego oraz tworzenia lokalnych i regionalnych strategii i programów rozwojowych.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
22 grudnia 2023 15:45
Data publikacji:
22 grudnia 2023 15:45
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 grudnia 2023 16:24
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie