Jarosław Melnarowicz

Jarosław Melnarowicz

Jarosław Melnarowicz pracę w Najwyższej Izbie Kontroli rozpoczął w 2020 r. na stanowisku Doradcy Ekonomicznego. W tym samym roku zostały mu powierzone obowiązki Dyrektora Biura Organizacyjnego.  W 2021 r. ukończył aplikację kontrolerską z wynikiem bardzo dobrym.

Podczas pracy w NIK dał się poznać jako dynamiczny i kompetentny menadżer. Wieloletnie doświadczenie w obszarach zarządzania, strategii, cyfryzacji i organizacji skutecznie wykorzystywał jako Dyrektor Biura Organizacyjnego, w którym zarządzał oraz nadzorował pracę kilkunastu wydziałów. Odpowiedzialny był również za politykę kadrową, wsparcie organizacyjne Prezesa, Wiceprezesów, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych NIK. Od początku wdrożenia strategii NIK na lata 2021-2024, zaangażowany jest w różne projekty i inicjatywy, których celem jest zwiększenie efektywności pracy kontrolerów.  Na co dzień od kilku lat wspiera działania Prezesa w walce o niezależność Najwyższej Izby Kontroli. Uczestniczy również aktywnie w działaniach kierownictwa mających na celu zmiany w wynagrodzeniach kontrolerów NIK.

Jarosław Melnarowicz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie finansów przedsiębiorstw i instytucji samorządowych. W Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami. Następnie ukończył studia doktoranckie na SGH w Kolegium Zarządzania i Finansów i w roku 2012 uzyskał stopień naukowy – Doktora nauk ekonomicznych.

Z dniem 5.12.2023 po uzyskaniu zgody Marszałka Sejmu RP – Szymona Hołowni – Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś powołał dr. Jarosława Melnarowicza na stanowisko Dyrektora Generalnego.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 grudnia 2023 16:08
Data publikacji:
05 grudnia 2023 16:08
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 grudnia 2023 16:24
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2022 roku przedstawiciele NIK wzięli udział w 695 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.