Michał Jędrzejczyk

Michał JędrzejczykMichał Jędrzejczyk dr nauk prawnych, radca prawny, nauczyciel akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Pełnił również obowiązki Dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

W latach 2014-2018 radny Miasta i Gminy Morawica - zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów. W latach 2018-2019 doradca Ministra Finansów oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W latach 2018-2021 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, obecnie - członek Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zaangażowany w realizację kontroli wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Przewodniczący Grupy Planowania Kontroli, brał udział w pracach związanych z tworzeniem strategii Najwyższej Izby Kontroli, Planu Pracy NIK, Podręcznika kontrolera a także w wielu innych projektach realizowanych w NIK mających na celu usprawnianie zarówno procesów kontrolnych jak i organizacji pracy.

Jest autorem wielu artykułów i referatów naukowych poświęconych tematyce finansów publicznych w tym monografii pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego”. Jest członkiem komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Kontrola Państwowa” - czasopisma poświęconego w całości problematyce kontrolnej.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
22 grudnia 2023 15:44
Data publikacji:
22 grudnia 2023 15:44
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 grudnia 2023 16:24
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2023 roku przedstawiciele NIK wzięli udział w 531 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.