Piotr Miklis

Piotr MilkisPiotr Miklis - mgr historii. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie, studia menedżerskie i podyplomowe w kierunku zarządzania w ochronie zdrowia oraz w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej.

Związany z Najwyższą Izbą Kontroli od początku kariery zawodowej.

Przeszedł kolejno wszystkie szczeble – od specjalisty kontroli państwowej, poprzez doradcę ekonomicznego i wicedyrektora delegatury do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach, którą to funkcję pełni nieprzerwanie od 2013 roku. W latach 2013-2016 - członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Doświadczenie zawodowe w pracy kontrolerskiej: opracowywanie programów kontroli i nadzór nad ich realizacją, opiniowanie programów i informacji o ich wynikach, nadzór nad czynnościami kontrolerów, udział w procesach odwoławczych, uczestniczenie i prowadzenie kontroli międzynarodowych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 grudnia 2023 15:46
Data publikacji:
22 grudnia 2023 15:46
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 grudnia 2023 08:17
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2022 roku NIK przedłożył Sejmowi 177 informacji o wynikach kontroli.