Co NIK skontroluje w 2013 roku?

Kontrolerzy NIK zaczęli już badanie wykonania budżetu przez poszczególne resorty. Sprawdzają, jak w minionym roku ministrowie wydawali publiczne pieniądze. Oprócz kontroli budżetowych NIK zaplanowała na 2013 r. kontrole wykonania zadań przez różne instytucje państwowe. Inspektorzy przyjrzą się m.in.:

 • wykorzystaniu zasobów kadrowych służby zagranicznej
 • realizacji polityki migracyjnej
 • funkcjonowaniu systemu ochrony klientów instytucji finansowych
 • zwalczaniu oszustw w podatku VAT
 • funkcjonowaniu sieci energetycznych oraz sieci gazowych
 • przeciwdziałaniu patologiom w szkołach
 • działalności Centralnego Ośrodka Sportu
 • przygotowaniu Wojsk Specjalnych, w tym jednostki GROM
 • nadzorowi nad służbami specjalnymi
 • policji drogowej
 • fotoradarom stawianym przez Inspekcję Transportu Drogowego i straże miejskie
 • profilaktyce narkomanii
 • funkcjonowaniu parków narodowych
 • ochronie mieszkańców dużych miast przed hałasem
 • programowi zapobiegania nowotworom
 • zapewnieniu prawa do jednakowego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym
 • budowie ekranów akustycznych na autostradzie A2
 • wpływowi monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo miast.

Każdego roku NIK sprawdza ponad 2,5 tys. instytucji administracji rządowej i samorządowej. W wyniku tych działań powstaje ponad 3 tys. wystąpień pokontrolnych. Finansowy wymiar wykrytych przez kontrolerów nieprawidłowości sięga rocznie od kilku do kilkunastu miliardów złotych. W 2011 r. było to ponad 14 mld złotych.

Izba zatrudnia 1650 pracowników, z czego 75 proc. to kontrolerzy. Budżet NIK w ostatnich latach to ok. 250 mln złotych. W wyniku działalności Izby Skarb Państwa ma szansę na zaoszczędzenie lub odzyskanie kilku miliardów złotych rocznie. W 2011 r. było to ponad 4 mld złotych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 stycznia 2013 06:12
Data publikacji:
24 stycznia 2013 07:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 lutego 2020 11:48
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie