Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w otwarciu szczytu COP24. To nieformalna nazwa 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), która przez najbliższe dwa tygodnie odbywać się będzie w Katowicach. Najważniejszym zadaniem COP24 ma być wypracowanie i przyjęcie pakietu decyzji zapewniających pełne wdrożenie porozumienia paryskiego. Negocjacjom przedstawicieli państw uczestniczących towarzyszyć będzie debata, prowadzona także w ramach wielu wydarzeń towarzyszących - spotkań, forów, i paneli. NIK chce wykorzystać tę okazję, by zaprezentować swoje raporty i kontynuować kampanię informacyjną o skutkach zanieczyszczenia powietrza w Polsce i Europie.

Szczyt  klimatyczny ONZ COP24 otwarty. Otwarcia dokonali Prezydent RP Andrzej Duda i Sekretarz Generalny ONZ António Guterres.

Szczyt  klimatyczny ONZ COP24 otwarty. Otwarcia dokonali Prezydent RP Andrzej Duda i Sekretarz Generalny ONZ António Guterres.

Raporty NIK nie pozostawiają złudzeń - potrzebne są natychmiastowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Pierwszy z nich ukazał się jeszcze w 2000 roku i zakończył szeregiem precyzyjnych wniosków i rekomendacji dla skontrolowanych organów. W raporcie z 2014 roku Izba alarmowała, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Są dni, tygodnie, a nawet miesiące, kiedy w wielu miastach stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji alarmująco przekracza dopuszczalne normy.

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres
Sekretarz Generalny ONZ António Guterres.

Dlatego Najwyższa Izba Kontroli zdecydowała się rozpocząć akcję edukacyjną wśród Polaków i promować także oddolnie ochronę czystego powietrza. Chodzi o podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających z życia w smogu. Niedawno NIK zawarła w tej sprawie porozumienie z Global Compact Network Poland - inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ i Polskim Alarmem Smogowym - organizacjami wspierającymi ochronę środowiska.

Zobacz: Wspólnie na rzecz czystego powietrza >>

Delegacja NIK na otwarciu obrad COP 24

Delegacja NIK na otwarciu obrad COP 24

Wkrótce po otwarciu szczytu klimatycznego prezes Krzysztof Kwiatkowski udał się do katowickiego Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego. Poprowadził tam lekcję edukacyjną dla licealistów dotyczącą smogu, inicjując w ten sposób akcję społeczną NIK.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prowadzi lekcję edukacyjną w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego w Katowicach

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na pamiątkowym zdjęciu z uczniami Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego w Katowicach

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prowadzi lekcję edukacyjną w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego w Katowicach

W ramach wydarzeń towarzyszących szczytowi klimatycznemu Izba zorganizuje wspólnie z Global Compact Network Poland oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią debatę wysokiego szczebla o jakości powietrza w Polsce i Europie. Jej uczestnicy będą rozmawiać o wyzwaniach, szansach i zagrożeniach związanych z walką ze smogiem.

W piątek, 7 grudnia, jednym z najciekawszych paneli na Szczycie Klimatycznym będzie prezentacja narodowych części międzynarodowego raportu dot. zanieczyszczenia powietrza w Europie, w ramach którego 15 państw (Albania, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Hiszpania, Holandia, , Izrael, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Węgry) oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdziło jakość powietrza. W ramach tzw. debaty wysokiego szczebla m.in. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, przedstawiciel ETO Janusz Wojciechowski oraz wiceprezes najwyższego organu kontroli Słowacji Vladimir Toth przedstawią informację jak wygląda problem zanieczyszczenia powietrza w Europie.

Prezes NIK przypomina, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze ze wszystkich państw Unii Europejskiej. - Musimy podejmować takie działania aby z tym problemem walczyć. Odpowiedzialnością parlamentu i rządu jest przygotowanie odpowiedniego prawa, odpowiedzialnością samorządu terytorialnego jest wdrażanie programów regionalnych i lokalnych. Natomiast na nas wszystkich ciąży odpowiedzialność za to czym palimy w piecach - podkreśla Krzysztof Kwiatkowski.

Poprawa stanu jakości powietrza dla NIK jest sprawą priorytetową. Oprócz cyklicznych raportów o stanie jakości powietrza i ocenach działań mających na celu poprawę jego stanu NIK podjęła współpracę z Bankiem Światowym, który zamierza rozszerzyć swą pomoc dla Polski w tej dziedzinie. Jednym z elementów edukacji społeczeństwa jest specjalny film przygotowany w Izbie, który ma uświadomić widzom jak zła jest jakość powietrza.

Wspólnie na rzecz czystego powietrza - akcja edukacyjna NIK, Global Compact Network Poland i Krakowskiego Alarmu Smogowego >>

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
03 grudnia 2018 10:09
Data publikacji:
03 grudnia 2018 10:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 grudnia 2018 15:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo COP24 i NIK, w tle krajobraz miasta ze smogiem © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie