Dużo chętnych do pracy w NIK

Izba przyjmuje do pracy osoby z wyższym wykształcenie, znajomością języków obcych oraz doświadczeniem w administracji rządowej lub samorządowej, albo organizacjach pozarządowych. Nabór, ogłoszony na stronach internetowych trwał 3 tygodnie. Wszyscy kandydaci, którzy spełniają formalne wymagania, zasiądą do pisemnego testu wiedzy i kompetencji. Najlepszych pięciu na każde stanowisko zostanie zakwalifikowanych do rozmowy z członkami komisji konkursowej. Zwycięzcy, zanim zostaną kontrolerami, muszą przejść specjalistyczne dziesięciomiesięczne szkolenie, zakończone egzaminem, który poświadcza ukończenie aplikacji kontrolerskiej. NIK oferuje stabilną, ciekawą pracę w instytucji, która cieszy się dużym uznaniem społecznym.
 
Opis procedury konkursowej: http://www.nik.gov.pl/praca-w-nik/

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 marca 2012 08:05
Data publikacji:
16 marca 2012 09:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 10:22
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Dużo chętnych do pracy w NIK

Przeczytaj treść ponownie