Jubileusz powołania Najwyższej Izby Kontroli

Obchody 97-lecia  utworzenia NIK rozpoczęły się od uroczystego złożenia wieńców pod pomnikami osób, które powołały do życia NIK: Marszałka Józefa Piłsudskiego i premiera Ignacego Jana Paderewskiego.  Hołd oddał im Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, wiceprezesi NIK Mieczysław Łuczak i Jacek Uczkiewicz oraz dyrektor generalny NIK , Andrzej Styczeń, a także przedstawiciele związku zawodowego pracowników NIK i delegaci Izby. Uroczystość odbywała się  w podniosłej atmosferze  przy dźwiękach werbli, w asyście żołnierzy.  Potem, na Cmentarzu Powązkowskim,  reprezentanci Izby złożyli wieńce pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i odwiedzili groby byłych pracowników NIK, którzy zginęli w katastrofie. Wiązanki złożono na grobie Władysława Stasiaka, Aleksandra Szczygło oraz Sławomira Skrzypka. Jak co roku, uczczono także pamięć pierwszego Prezesa Najwyższej izby Kontroli Państwa, Józefa Higersbergera, składając wieńce na jego grobie na Starych Powązkach.

97 lat NIK

Transkrypcja

Zobacz galerię zdjęć z jubileuszu powołania NIKZ okazji jubileuszu w centrali Izby odbyło się seminarium pt.„ Główne nurty badawcze  w twórczości naukowej Profesorów Lecha Kaczyńskiego oraz Waleriana Pańko”. Seminarium otworzył Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.  „Jak co roku o tej porze, w lutym, w rocznicę powołania Najwyższej Izby Kontroli Państwa spotykamy się, by wspomnieć moich wielkich poprzedników, których działalność odcisnęła szczególne piętno na historii Izby, jej obecnym kształcie, modelu funkcjonowania oraz rozumieniu etosu kontrolera” - powiedział Kwiatkowski. Prezes NIK przypomniał postać Józefa Higersbergera, podkreślając jego wielkie zasługi w niełatwej misji stworzenia podstaw prawnych kontroli państwowej i zorganizowaniu nowego urzędu. „Józef Higersberger wytrwale pracował nad ustawą o Izbie, nie zgadzając się, pomimo nacisków kolejnych rządów (oprócz gabinetu Władysława Grabskiego) na jakąkolwiek ingerencję władzy w sprawy kontroli państwowej, dążąc do zapewnienia pełnej niezależności Izbie” - mówił Prezes NIK.

Podczas seminarium przywołano także postać prof. Walerian Pańko, który za namową m.in. Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka oraz Jacka Kuronia objął urząd Prezesa NIK 23 maja 1991 r.  Krzysztof Kwiatkowski  przypomniał, że  Walerian Pańko zawsze był gotów bronić swych ideałów, przy jednocześnie wielkim szacunku dla każdego człowieka.  Przypomniał także droge naukową byłego Prezesa NIK, który w  1974 r. objął i współtworzył Katedrę Administracji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Śląskim. Niemal od początku towarzyszyła mu w pracy prof. Teresa Kurowska, która obecnie kieruje katedrą.  Jak wspomniała prof. Teresa Kurowska „szczęściem było spotkać w swym życiu takiego człowieka - szczerego, bardzo uczciwego, szefa i jednocześnie mistrza”. Prof. Kurowska mówiła podczas seminarium o spuściźnie naukowej profesora, m.in. o monografii pt. „O prawie własności i jego współczesnych funkcjach”, wydanej w Katowicach w 1989 r. Znaleźć w niej można  - nie tylko pogłębioną teorię własności, ale również prekursorskie jak na tamte czasy koncepcje własności komunalnej, tworzone w przekonaniu, że samorząd terytorialny powinien być niezbędnym ogniwem w systemie państwa.

Z kolei wystąpienie odnoszące się do głównych nurtów badawczych w twórczości naukowej prof. Lecha Kaczyńskiego, przygotowane przez jego doktoranta, obecnie dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jakuba Stelina, odczytał Radca Prezesa NIK, Ryszard Szyc.  Zdaniem prof. Stelina, twórczość naukowa Lecha Kaczyńskiego skoncentrowana była na trzech nurtach badawczych: na swobodzie umów w prawie pracy, na świadczeniach socjalnych i systemie zabezpieczenia społecznego oraz na źródłach prawa pracy. Na jego dorobek naukowy składa się w sumie ponad 50 pozycji bibliograficznych, z czego około 40 ma charakter ściśle naukowy. Prof. Jakub Stelin nawiązał w swym referacie do twórczości naukowej Lecha Kaczyńskiego, która stała się podstawą do nadania tytułu Księdze pamiątkowej poświęconej tragicznie zmarłemu Prezydentowi RP: „Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu”. Wolność - rozumiana jako swoboda umów i autonomia woli zarówno pracodawcy jak i pracownika; a sprawiedliwość to m.in. zabezpieczenie społeczne osób, które ze względu na szczególną sytuację zdrowotną, nie z własnej winy, nigdy nie przejawiały aktywności zawodowej.

Dokonania naukowe profesorów - Waleriana Pańko i Lecha Kaczyńskiego podsumował prof. Andrzej Zybertowicz, doradca społeczny Prezydenta RP: „Mamy do czynienia z dwiema twierdzami - z twierdzą zaszczytów akademickich i twierdzą zaszczytów politycznych. W tym  przypadku obaj profesorowie obie te twierdze zdobyli”.

Podczas seminarium odczytano także list Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, w którym przekazywał gratulacje i słowa uznania wszystkim, którzy pielęgnują historyczne dziedzictwo NIK.

W uroczystym spotkaniu w centrali Izby udział wzięli m.in. przedstawiciele parlamentu, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej, prof. Andrzej Zybertowicz,  reprezentujący Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawiciele rodziny Higersbergerów, Urszula Pańko, wdowa po profesorze Walerianie Pańko, były prezes TK Bohdan Zdziennicki, delegacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, pracownicy Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej.

Obchody 97. rocznicy utworzenia NIK zakończyło złożenie kwiatów pod tablicami upamiętniającymi Prezesów NIK - Lecha Kaczyńskiego, Waleriana Pańko i Józefa Higersbergera.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
09 lutego 2016 07:06
Data publikacji:
09 lutego 2016 08:25
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
10 lutego 2016 11:24
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kierownictwo NIK składa wieńce pod tablicą pamiątkową poświęconą pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego

Przeczytaj treść ponownie