Kontrole w 2015 roku

W 2015 r. NIK planuje przeprowadzenie 110 kontroli, w tym:

  • 104 kontroli planowych;
  • kontrolę wykonania budżetu państwa w 2014 r. w 102 częściach budżetowych i wybranych podmiotach, których plany finansowe są ujęte w ustawie budżetowej;
  • kontrolę wykonania założeń polityki pieniężnej w 2014 r.;
  • audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) za 2014 r.;
  • audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) za 2015 r.;
  • audyt finansowy Rady Europy (RE) za 2014 r.;
  • audyt finansowy Rady Europy (RE) za 2015 r.

Z przyjętych do Planu pracy NIK 109 kontroli (bez kontroli wykonania budżetu państwa) 84 będą realizowane jako kontrole koordynowane, czyli kontrole w których uczestniczy więcej niż jedna jednostka kontrolna NIK, a 25 jako kontrole niekoordynowane. W 2015 r. będą także kontynuowane kontrole rozpoczęte w roku 2014 (tzw. kontrole przechodzące).

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok (plik PDF)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
13 stycznia 2015 15:18
Data publikacji:
14 stycznia 2015 08:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
13 stycznia 2015 15:18
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kontrole w 2015 roku

Przeczytaj treść ponownie