Nagroda „Przyjaciela Zwierząt” wręczona w NIK

Anna Studzińska znana jest z organizacji parad zwierząt domowych połączonych z akcjami adopcyjnymi. W latach 2015-2016 była współorganizatorką konferencji propagujących budowę międzygminnych sieci schronisk. Regularnie odwiedza szkoły i przedszkola z akcjami edukacyjnymi. Dzięki jej inicjatywie w Kielcach przeprowadzono pierwsze ogólnodostępne zabiegi sterylizacyjne dla zwierząt, a miasto zobowiązało się sfinansować koszt budowy i modernizacji drewnianych domków dla bezdomnych kotów.  

Laureatka jest pomysłodawczynią wielu inicjatyw na rzecz pomocy zwierzętom: „Pełna micha” (zbiórka karmy dla zwierząt podczas koncertów znanych artystów), „Bezdomni bezdomnym” (tworzenie w ośrodkach dla bezdomnych kojców dla porzuconych zwierząt) czy „Psim tropem” (rajd górski połączony z edukacją na temat zwierząt domowych) - to tylko te najbardziej znane.  

Jeden z przykładów inwencji Anny Studzińskiej: impreza dla kielczan i ich zwierzaków w Muzeum Zabawek i Zabawy. Biletem wstępu była karma dla bezdomnych kotów. W trakcie imprezy odbył się pokaz kotów domowych, konkursy dla dzieci z wiedzy o zwierzętach, pokaz kotów przeznaczonych do adopcji oraz wiele zabaw i konkursów dedykowanych dzieciom.

Rada do Spraw Ochrony Zwierząt działająca przy prezesie NIK oprócz nagrody głównej przyznała także dwa wyróżnienia - Arturowi Spytkowskiemu i Katarzynie Olszewskiej oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie. Spytkowski i Olszewska od ponad 10 lat bezinteresownie pomagają bezdomnym, chorym i maltretowanym zwierzętom z powiatu starachowieckiego. Mają pod swoją opieką prawie 100  psów, w większości chorych i kalekich. Mimo to udaje im się znajdować domy dla tych zwierzaków. W 2016 roku Spytkowski utworzył przytulisko, które prowadzi z ogromną pasją i sercem. Wyróżniona para interweniuje też zawsze tam, gdzie dzieje się krzywda zwierzętom.

Z kolei Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie wyróżniona została za mądrą działalność społeczną. Uczniowie zorganizowali np. zbiórkę pieniędzy na kastrację zwierząt (m.in. w utworzonej dla tego celu szkolnej kawiarence sprzedawali własne wyroby), w efekcie czego udało im się zebrać około 5 tys. złotych. Kwota w całości przekazana została fundacji zajmującej się pomocą bezdomnym zwierzętom. Dyrektor szkoły Anna  Mieszkian, która odebrała wyróżnienie z rąk prezesa NIK, zapowiedziała kolejne tego typu akcje.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli - na wniosek powołanej przez siebie Rady do spraw wspierania działań na rzecz ochrony zwierząt - postanowił przyznawać nagrodę „Przyjaciela zwierząt”. Ma ona co roku trafiać do osób, instytucji lub organizacji, które prowadzą, wspierają lub propagują działalność w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Kandydatów zgłaszają członkowie Rady. Oni też zajmują się udokumentowaniem działalności danej osoby lub organizacji.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 kwietnia 2017 23:41
Data publikacji:
20 kwietnia 2017 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
21 kwietnia 2017 08:43
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Statuetka Nagrody „Przyjaciela Zwierząt” obok zdjęcia z gali wręczenia nagrody

Przeczytaj treść ponownie