NIK i ETO o kontroli jakości powietrza i ochronie zwierząt

Najwyższa Izba Kontroli i Europejski Trybunał Obrachunkowy od lat blisko ze sobą współpracują. Obecnie obie instytucje intensywnie współdziałają w ramach rozpoczynającej się równoległej kontroli jakości powietrza w Polsce i Europie.

Ta największa od kilkunastu lat kontrola w Europie - z uwagi na liczbę zaangażowanych instytucji i zakres spraw, które będą analizowane, jest obecnie koordynowana przez polski i holenderski NOK. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski i członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusz Wojciechowski rozmawiali o wzajemnym wykorzystaniu materiałów i współpracy na wszystkich poziomach na rzecz jak najwyższej jakości kontroli, której wyniki mają przysłużyć się zdiagnozowaniu problemu ograniczania zanieczyszczenia powietrza w Europie. Obaj urzędnicy zgodzili się, że kluczowe dla wykorzystania wyników kontroli w przyszłości będzie sprawdzenie efektywności unijnych sposobów walki ze złą jakością powietrza oraz zbadanie skuteczności wydatkowania na ten cel środków publicznych i europejskich.

Prezesem NIK, Krzysztof Kwiatkowski rozmawia z członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Januszem Wojciechowskim Janusz Wojciechowski w trakcie rozmowy z Krzysztofem Kwiatkowskim

O szczegółach smogowej kontroli mówił już podczas konferencji prasowej w NIK w lutym br. Prezes ETO, Klaus-Heiner Lehne. - Zadaniem Trybunału jest badanie wydatków w obszarach, które bezpośrednio dotyczą życia codziennego obywateli Unii, ich problemów i potrzeb. Z tego względu chcemy zbadać działania dotyczące jakości powietrza i środki przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia spowodowanym czynnikami środowiskowymi.

Polska Najwyższa Izba Kontroli i holenderski Trybunał Obrachunkowy wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i kilkunastoma Najwyższymi Organami Kontroli z Europy oraz Izraela zbadają problem zanieczyszczenia powietrza oraz skuteczności działań podejmowanych na rzecz jego ograniczenia.

Więcej o kontroli zanieczyszczenia powietrza >>

W ostatnich latach obie instytucje przeprowadziły wspólnie dwie ważne kontrole. Sprawdzono, jak funkcjonuje unijny instrument Jaspers oraz jak zwalczane są w Polsce choroby zwierzęce.  Podczas poniedziałkowego spotkania Prezes NIK i członek ETO nawiązali także do tego tematu. Obie instytucje są bowiem mocno zaangażowane w sprawy związane z działaniami na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.

Janusz Wojciechowski skutecznie zabiegał np. o wpisanie kontroli dot. obszaru ochrony praw zwierząt do planu pracy ETO. Zaplanowana kontrola rozpocznie się w czerwcu, a jej wyniki poznamy pod koniec 2018 roku.  

NIK z kolei ma znaczne doświadczenia w kontrolowaniu obszaru dot. ochrony i przestrzegania praw zwierząt. Na przestrzeni ostatnich lat kontrolerzy NIK sprawdzili m.in. nadzór nad obrotem i ubojem zwierząt rzeźnych i nad warunkami transportu zwierząt gospodarskich oraz funkcjonowanie schronisk dla zwierząt.

Janusz Wojciechowski przypomniał, że duża część wydatków unijnych jest związana z zapewnieniem określonych standardów traktowania zwierząt. Członek ETO na początku maja ponownie spotka się z przedstawicielami działającej przy Prezesie NIK Rady ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk związanych z ochroną zwierząt oraz pracownicy NIK. Obaj urzędnicy wyrazili nadzieję, że będzie to cenne dla obu stron spotkanie, które pozwoli wymienić doświadczenia, umożliwiając tym samym przeprowadzanie lepszych kontroli oraz ułatwiając realizację ich wyników.

Z członkami Rady ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt spotkali się podczas swojej niedawnej wizyty w NIK Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Klaus-Heiner Lehne oraz członek ETO, Janusz Wojciechowski.

Więcej o spotkaniu Prezesa ETO z członkami Rady ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 marca 2017 12:26
Data publikacji:
28 marca 2017 12:26
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 marca 2017 15:32
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logotypy ETO i NIK, w tle członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusz Wojciechowski w trakcie rozmowy z Prezesem NIK, Krzysztofem Kwiatkowskim

Przeczytaj treść ponownie