NIK o zwierzętach i dla zwierząt

Seminaria miały na celu przybliżenie aktualnej wiedzy z zakresu prawa karnego i administracyjnego, które zarówno policjanci jak i samorządowcy wykorzystują w codziennej pracy. Między innymi do ich obowiązków należy przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu popełnienia przestępstw na zwierzętach czy asysta przy interwencjach dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski rozpoczynając seminaria opowiedział o kontrolach NIK odnoszących się do „Przestrzegania praw zwierząt” i „Wykonywania zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt”. Wówczas sformułowanych  zostało szereg wniosków de lege ferenda, m.in. wprowadzenie ustawowego obowiązku rejestracji i znakowania psów czy też zmiana art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, poprzez zaliczenie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi do aktów prawa miejscowego. Izba wnosiła też o uchylenie zapisów art. 7a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku dotyczących „ochrony przed bezdomnymi zwierzętami” oraz o zamieszczenie w ww. ustawie precyzyjnej definicji schroniska. Dzięki współpracy z parlamentarzystami udało się zmodyfikować katalog zawarty w art. 11 Ustawy o ochronie zwierząt, który do tej pory był katalogiem zamkniętym.

Szkolenie dla policjantów przeprowadzone w NIK, sala pełna osób słuchających wykładu, obok Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawiający do uczestników szkolenia

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawiający do uczestników szkolenia

Najważniejsze zagadnienia poruszone na seminarium dla policjantów dotyczyły: wybranych grup przestępstw przeciwko zwierzętom, interwencji w przypadkach czynów z art.35 u.o.z., kar i środków karnych przewidzianych za poszczególne czyny czyli przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom oraz stanu wyższej konieczności w odniesieniu do ochrony zwierząt. Omówiono także wiele ważnych zagadnień, m.in. podstawy umorzeń postępowania karnego z art. 17 kpk, z uwzględnieniem specyfiki spraw dotyczących ochrony zwierząt. Podawano realne przykłady czynów przeciwko zwierzętom oraz orzecznictwa (wyroki WSA, NSA, SN). Dyskutowano na temat kompetencji innych organów, takich jak Inspekcja Weterynaryjna i Inspekcja Transportu Drogowego oraz o współpracy policji z organizacjami prozwierzęcymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Wyjaśniono również podstawy prawne odnoszące się do  krajowych, unijnych i międzynarodowych źródeł prawa, regulujących  postępowanie ze zwierzętami.

Obecnie - pomimo starań samorządów, administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych - zjawisko bezdomności zwierząt w naszym kraju nie tylko nie maleje, ale wręcz rośnie.  Beata Krupianik z fundacji „Karuna - ludzie dla zwierząt” przekonywała, że obowiązujący od lat model ochrony zwierząt koncentruje się głównie na gromadzeniu ich w schroniskach, stale rośnie populacja bezdomnych zwierząt i drastycznie zwiększają się wydatki. -Odnotowuje się zjawiska patologiczne: adopcje donikąd, masowe uśmiercanie zwierząt - mówiła Beata Krupniak.

Tymczasem problem bezdomności zwierząt można by rozwiązać w trzy lata.

- Fundacja ma dowody na to, że na terenach gdzie w ciągu dwóch lat sukcesywnie przeprowadzało się akcję kastracji i znakowania zwierząt, które miały właścicieli, liczba przynoszonych do schroniska szczeniąt zmniejszyła się o 90 proc. - tłumaczyła Beata Krupianik.

Podobnego zdania była weterynarz Dorota Sumińska. - Kastracja to jedyny humanitarny sposób, który w krótkim czasie doprowadzi do ograniczenia bezdomności psów i kotów - mówiła podczas seminarium. - Zwierzę w zamknięciu nie czuje się szczęśliwe, ma ograniczoną możliwość kontaktu z człowiekiem, nie może wychodzić na spacery, a niejednokrotnie przez złą opiekę w schronisku jest ciężko chore. Kastracja pozwala ograniczyć rozmnażanie psów i kotów, dzięki czemu ograniczymy cierpienie tych niechcianych, dajemy szansę na dom psom ze schronisk i uniemożliwiamy nabycie zwierząt osobom, które nie mają szacunku dla żywej istoty.

Ciekawym punktem seminariów była próba zdiagnozowania społecznego stosunku do czynów przeciwko zwierzętom. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w roku 2016 wszczęto 2496 postępowań przygotowawczych o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt (wzrost o 12% w porównaniu z rokiem 2015 kiedy to odnotowano ich 2229), stwierdzono 1695 przestępstw (o 8,8% mniej niż w roku poprzednim, kiedy stwierdzono ich 1859). W 2016 roku zarzuty popełnienia przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt przedstawiono 859 podejrzanym (co oznacza wzrost ich liczby o 21,8% w porównaniu z rokiem 2015, kiedy to ustalono 705 podejrzanych).  Ludzie chcą reagować, choć nie wierzą w skuteczność swoich działań. Najgorsze, ale i coraz rzadsze jest poczucie bezsilności i obojętność na los krzywdzonego zwierzęcia. 

Podczas seminariów (dla samorządowców odbyło się po raz trzeci) przekazywana jest wiedza merytoryczna i prawna (prawo administracyjne). Na wybranych przykładach gmin i miast (gmina Myszków, miasto Warszawa, gmina Suchy Las) pokazywane jest, że dzięki sterylizacji/kastracji, działaniom edukacyjnym i czipowaniu - można ograniczyć liczbę bezdomnych zwierząt, a także, w kilkuletniej perspektywie - o kilkadziesiąt procent zmniejszyć wydatkowanie pieniędzy podatników na zapobieganie bezdomności zwierząt.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 listopada 2018 09:22
Data publikacji:
30 listopada 2018 09:22
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
30 listopada 2018 13:03
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Szkolenie dla policjantów przeprowadzone w NIK, sala pełna osób słuchających wykładu, obok zdjęcie bezdomnych psów © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie