NIK pomaga w kontroli priorytetowego projektu UE - Rail Baltica

Pod koniec października prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, podczas spotkania z szefami najwyższych organów kontroli państw bałtyckich, wyraził chęć pomocy w kontroli projektu Rail Baltica. Inwestycja kolejowa, traktowana przez UE priorytetowo, wykracza poza wymiar czysto infrastrukturalny. Projekt ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego tej części Europy i jest kolejnym etapem w procesie integracji europejskiej.

Pod koniec stycznia w Tallinie odbyło się w tej sprawie spotkanie robocze przedstawicieli najwyższych organów kontroli Litwy, Łotwy i Estonii. Wzięli w nim także udział - w charakterze obserwatorów - przedstawiciele najwyższych organów kontroli Polski i Finlandii. W trakcie spotkania omówiony został stan realizacji projektu Rail Baltica w poszczególnych krajach.

Prezentacja w trakcie spotkania w sprawie kontroli projektu Rail Baltica Uczestnicy spotkania w sprawie kontroli projektu Rail Baltica w trakcie spotkania

Najwyższe organy kontroli państw bałtyckich chcą monitorować tę kluczową inwestycję. W Tallinie rozpoczęto uzgadnianie wspólnej strategii kontrolnej. Dyskutowano o głównych celach audytu, ryzykach, a także formie, w jakiej zostaną zaprezentowane wyniki. Pomocna okazała się prezentacja doświadczeń audytorów z Holandii i Wielkiej Brytanii. Oba państwa mają za sobą bogatą historię kontroli dotyczących inwestycji kolejowych.

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania w sprawie kontroli projektu Rail Baltica

Z kolei przedstawiciele NIK zaprezentowali aktualny stan prac przy modernizacji polskiego odcinka trasy Rail Baltica, w tym kwestię połączenia z Warszawy do Białegostoku, które zgodnie z planem ma powstać do 2020 roku. Rail Baltica w Polsce to 341 km trasy kolejowej, z czego 172 km linii dwutorowej i 169 km linii kolejowej jednotorowej od Białegostoku do przygranicznych Trakiszek (dla pełnej funkcjonalności Rail Baltica po stronie polskiej konieczne jest wyremontowanie także tego odcinka).

Najwyższym organom kontroli państw bałtyckich zależy na kontynuowaniu współpracy z NIK, szczególnie w zakresie wymiany informacji o postępach projektu Rail Baltica. Polacy zostali także zaproszeni w charakterze obserwatorów do udziału w rozpoczynającej się na Litwie, Łotwie oraz w Estonii kontroli.

Więcej o zaangażowaniu NIK w kontrolę projektu Rail Baltica >>

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
31 stycznia 2017 15:42
Data publikacji:
01 lutego 2017 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 lutego 2017 12:41
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Zdjęcie ze spotkania w sprawie kontroli inwestycji Rail Baltica, w tle mapa trasy i pociąg.

Przeczytaj treść ponownie