NIK promuje międzynarodowy standard walki z korupcją

W siedzibie Delegatury NIK w Zielonej Górze doszło do spotkania polskich i niemieckich członków Grupy Roboczej INTOSAI ds. Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy. Kontrolerzy przeanalizowali ostateczną wersję standardu ISSAI 5700 (Guideline for the Audit of Corruption Prevention), czyli wytycznych dla audytorów, jak przeciwdziałać patologiom i nieprawidłowościom w życiu publicznym.

NIK poszła o krok dalej i zaprosiła do debaty o nowym standardzie szerokie grono potencjalnych użytkowników ISSAI 5700. Kontrolerzy spotkali się z przedstawicielami środowisk, które uczestniczą w procesie doskonalenia życia publicznego. Do debaty włączyli się wojewodowie, prezesi regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy.

Choć standardy i wytyczne INTOSAI nie mają charakteru prawa powszechnie obowiązującego, to jednak wpływają na życie publiczne. Są stosowane w pierwszej kolejności przez najwyższe organy kontroli państwowej, ale mogą być także uwzględniane w wewnętrznych, krajowych regulacjach. Tak stało się np. z wytycznymi INTOSAI w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym, które zostały wykorzystane jako podstawa dla polskich standardów kontroli zarządczej.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 lipca 2016 10:22
Data publikacji:
19 lipca 2016 10:15
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 lipca 2016 10:27
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo INTOSAI obok logo NIK, poniżej zdjęcie ze spotkania w Zielonej Górze

Przeczytaj treść ponownie