Ukraina, Mołdawia i Gruzja bliżej UE dzięki staraniom NIK

Z taką inicjatywą współpracy wystąpił na czerwcowym zebraniu Komitetu w Rydze Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Zwrócił się do szefów najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich UE o poparcie starań Gruzji, Mołdawii i Ukrainy - krajów stowarzyszonych z UE - które dążą do ulepszenia systemów rozliczalności publicznej i umocnienia pozycji NOK w swoich krajach. Komitet Kontaktowy podjął decyzję, że przedstawiciele NOK rozpatrzą to zagadnienie i przedłożą Komitetowi odpowiednie propozycje. Prace prowadzone są głównie przez Najwyższą Izbę Kontroli, przy wsparciu kilku NOK UE (zwłaszcza Danii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Na spotkaniu w Warszawie przedstawiciele NIK oraz Trybunału Obrachunkowego Rumunii omówili tryb pracy i działalność zarówno Komitetu Kontaktowego, jak i sieci współpracy krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących do UE. Poruszono także sprawę postanowień dotyczących NOK w umowach o stowarzyszeniu Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Kontrolerzy z tych krajów przedstawili z kolei te obszary i zagadnienia, w których najbardziej potrzebują wsparcia, by skutecznie ulepszać swoje systemy rozliczalności publicznej.

W drugim dniu spotkania odbyły się panele dyskusyjne poświęcone dotychczasowym kontrolom europejskim prowadzonym przez uczestniczące w spotkaniu NOK. Rozmawiano  także o współpracy bliźniaczej (ang. twinning) oraz innych formach doradztwa dla NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Doświadczeniami w tym zakresie podzielili się m.in. kontrolerzy z Łotwy, Polski, Rumunii i Słowacji.

Na koniec doszło do najważniejszej dyskusji: jak skutecznie pomóc najwyższym organom kontroli trzech państw stowarzyszonych z UE? Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Prezesa NIK pozwoliło na rzetelne zapoznanie się z oczekiwaniami NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. - Wsparcie dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy jest ważne szczególnie dzisiaj, kiedy w obliczu tragedii dziesiątek tysięcy uchodźców nasilają się postawy godzące w fundamenty wartości, na których zbudowana została Unia Europejska. - podkreślał prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Z uwagi na fakt, że końcową decyzję podejmie Komitet Kontaktowy, wyniki warszawskiego spotkania zostaną najpierw przekazane do przedyskutowania przedstawicielom europejskich NOK. Sformułowane na tej podstawie wnioski zostaną przedłożone na kolejnym zebraniu Komitetu, które odbędzie się w październiku 2016 r. w Bratysławie.

Najwyższe organy kontroli 28 państw członkowskich UE i Europejski Trybunał Obrachunkowy współpracują ze sobą w ramach Komitetu Kontaktowego w celu poprawy kontroli zewnętrznej i rozliczalności w kwestiach związanych z UE. Jest to apolityczne, niezależne i autonomiczne forum, które oprócz wymiany informacji i doświadczeń na temat kontroli środków UE, inicjuje i koordynuje również wspólne działania NOK podejmowane w obszarze unijnym. Z Komitetem Kontaktowym współdziała sieć współpracy NOK krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących do UE.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 listopada 2015 12:43
Data publikacji:
20 listopada 2015 09:05
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 kwietnia 2023 09:11
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Ilustracja: Flaga Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, powyżej zdjęcie ze spotkania w NIK

Przeczytaj treść ponownie