NIK o procesie naboru pilotów w Siłach Zbrojnych RP

Najwyższa Izba Kontroli przedstawia częściowe wyniki kontroli planowej „Proces naboru pilotów w Siłach Zbrojnych RP”. Kontrolerzy NIK sprawdzali czy proces naboru pilotów w Siłach Zbrojnych RP zabezpiecza potrzebę realizacji zadań bojowych w okresie pokoju i wojny.

Zarówno informacja o wynikach kontroli, jak i niektóre wystąpienia pokontrolne zawierają informacje niejawne. Treść tych dokumentów nie zostanie podana do publicznej wiadomości. Wyjątkiem są wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego oraz w Akademii Wojskowej w Dęblinie. Wskazane wystąpienia są dostępne za pośrednictwem niniejszej strony oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NIK.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
06 kwietnia 2023 11:08
Data publikacji:
06 kwietnia 2023 11:05
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
06 kwietnia 2023 11:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Samoloty w szyku rysują smugami flagę Polski © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie