Polacy liderami kontroli IT

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski otworzył  XIII spotkanie Grupy Roboczej ds. Systemów Informatycznych EUROSAI (ITWG). EUROSAI to europejska organizacja skupiająca Najwyższe Organy Kontroli.

- Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, analiza danych czy ryzyk z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów IT, umożliwia lepsze planowanie kontroli i sprawniejsze jej przeprowadzenie. To naturalny kierunek rozwoju wszystkich kontroli na świecie - mówi prezes NIK. Krzysztof Kwiatkowski dodaje, że dla polskiej Izby kierowanie pracami grupy IT to ogromny zaszczyt ale i odpowiedzialność. - Grupa ta wyznacza nowe kierunki w prowadzeniu nowoczesnego audytu podążającego za wszystkimi wyzwaniami otaczającej nas technologicznej rzeczywistości. O wadze naszego spotkania najlepiej świadczy fakt, że uczestniczy w niej 30 delegacji Europejskich Organów Kontroli oraz obserwatorzy z Urzędu Rozliczania Rządu USA - podsumował szef Najwyższej Izby Kontroli.

Obrady grupy ITWG

Najwyższa Izba Kontroli przewodzi grupie ITWG od 2014 roku. W tym czasie Polacy wyszli z kilkoma inicjatywami, które spotkały się z zainteresowaniem kontrolerów z innych krajów. Podsumowywane w czasie spotkania projekty ułatwiają codzienną pracę audytorów. Przedstawiono m.in. postępy prac w prowadzonym przez kontrolerów NIK portalu wymiany wiedzy o raportach z kontroli (Control Space of e-Government - The CUBE) oraz aktywnym podręczniku do kontroli IT. Zapoznano się także z działaniami grupy projektowej odpowiedzialnej za warsztaty samooceny obsługi informatycznej najwyższych organów kontroli (ITSA) i samooceny kontroli informatycznej (ITASA). Kontrolerzy NIK przedstawili również koncepcję platformy do współpracy w ramach kontroli równoległych pomiędzy poszczególnymi NOK.

Uczestnicy spotkania grupy ITWG - zdjęcie grupowe

Spotkanie służyło także wymianie doświadczeń w celu wypracowania nowych kierunków działań Grupy. Chodzi o to, by znaleźć odpowiedzi na ambitne wyzwania w obszarze IT, z jakimi przychodzi mierzyć się współcześnie kontrolerom państwowym. To m. in. tak zasadnicze kwestie jak cyberbezpieczeństwo czy nowe metody analizy danych - kluczowe zagadnienie wobec coraz intensywniejszego zjawiska nadmiaru informacji.

O działaniach grupy można dowiedzieć się więcej na stronie internetowej EUROSAI IT Working Group

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 kwietnia 2019 15:04
Data publikacji:
07 kwietnia 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
07 kwietnia 2019 09:11
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo grupy ITWG w tle osoby przy komputerach © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie