Posłowie w NIK

Prezes Krzysztof Kwiatkowski zwrócił szczególną uwagę na konieczność wzmocnienia współpracy z parlamentem w dziedzinie planowania tematów kontroli oraz realizacji wniosków de lege ferenda. W swoim wystąpieniu szef NIK wspomniał także o dwóch bardzo ważnych zagadnieniach, które będą przedmiotem kontroli w roku 2014. Izba przyjrzy się szczególnie uważnie przygotowaniom do pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie budżetowej. Drugim ważnym tematem kontroli w przyszłym roku będzie polityka prorodzinna.

Relacja z posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w NIK

Posłowie w NIK

Posłów interesowało wykorzystanie przez NIK sygnałów zgłaszanych przez poszczególne komisje sejmowe do budowania planu kontroli. Do planu na rok 2014 Izba włączyła większość z 27 tematów zgłoszonych przez posłów.

Wiceprezes Wojciech Misiąg przedstawił założenia dotyczące modyfikacji kontroli budżetowej, co pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie zasobów NIK. Posłowie z uznaniem odnieśli się do pracy audytorów, podkreślając znaczenie kontroli NIK dla procesu naprawy państwa.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 listopada 2013 14:33
Data publikacji:
07 listopada 2013 14:33
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
07 listopada 2013 14:57
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki

Przeczytaj treść ponownie